Stiplet linje i Photoshop CS2


Vi har behov for en stiplet linje i Photoshop, og velger å lage en ny pensel som vi kan bruke om og om igjen. I tillegg kan vi også endre størrelsen på den stiplede linjen.

Først skal vi se på hvordan vi kan nyttegjøre oss en av de ferdiglagde penslene for å få til en stiplet linje. Dette vil også gjøre at vi skjønner grunnprinsippet med penselstrøkene i Photoshop.

For å aktivisere pensel- paletten, må vi velge «Brush» fra verktøypaletten. Når vi har valgt penselen, vil vi få opp en del valg som har med den å gjøre. Disse valgene kommer i «Option Bar» som ligger rett under menylinjen.

I figurene under har jeg delt «Option Bar» opp i to deler fordi den er for lang til at den ville passe inn i dette dokumentet. Hadde jeg forminsket den til passe størrelse ville vi ikke kunne lese hva som står på den.

Den første delen er ikke så interessant akkurat nå, men legg merke til at jeg har valgt en hard pensel på 13 piksler.

Den andre delen er mer interessant. Vi har en egen knapp som vi kan klikke på for å få fram penselpaletten.

Hvis du har en skjerm med stor nok oppløsning, vil du i tillegg få opp noe som kalles «Palette Well». Dette er, som du ser en samlingsplass for en mengde paletter. Du kan organisere disse og legge til og trekke fra som du selv ønsker. Jeg har lagt inn både fargepaletter og Action- paletten i dette oppsettet.

Hvis vi klikker på «Brushes» vil vi også få fram penselpaletten. De to mulighetene som er ringet inn med rød sirkel og ellipse gjør altså akkurat det samme… åpner penselpaletten.

Her ser vi penselpaletten slik den ser ut når vi åpner den. Vi ser at penselen som vi tidligere valgte er markert øverst i paletten. Vi skal nå lage en enkel stiplet linje basert på denne penselen, og fremgangsmåten er svært enkel.

Hvis vi ser i bunnen av paletten, så ser vi en forhåndsvisning av hvordan penselstrøket kommer til å se ut. Penselstrøkene i Photoshop er bygd opp slik at når du klikker og beveger markøren (penselen) i dokumentet, så legges det en figur av penselen for hver 1/4 dels lengde av penselens størrelse. Derfor står det; Spacing 25%. Vi skal nå simulere en stiplet linje, og da flytter vi kontrollen til høyre slik at det legges en figur av penselen med større mellomrom.

Her har jeg flyttet kontrollen til; Spacing 170%. Det betyr at det legges en figur av penselen med mye større mellomrom. Hadde vi valgt 100% ville vi fått et «Perlekjede».

La oss teste denne penselen.

Her har jeg klikket en gang i dokumentet, og får da følgelig et sort punkt. Vi kunne selvsagt beveget markøren og dermed malt inn en stiplet linje, men jeg tenkte vi kunne se på noen alternativer først;

Hvis vi holder inne «SHIFT»- tasten og klikker et annet sted i dokumentet vil vi få en rett linje fra der vi klikket først og der vi klikket sist.

Her ser vi resultatet av disse to klikkene. Vi har fått en rett stiplet linje. Men hvordan har jeg klart å få den helt vannrett, tro?

Det finnes flere teknikker. En er å holde inne «SHIFT»- tasten mens du trekker streken og du får en helt vannrett eller loddrett linje.

En annen teknikk kan være å bruke «Guides». Trekk ned en «Guide» fra linjalen og du vil kunne lettere se hvor du skal sette det siste klikket for å få en vanrett linje.

Her har jeg laget en linje med to klikk der jeg har brukt «Guide» eller hjelpelinje som kanskje er et bedre ord.

Legg også merke til at når du beveger markøren i dokumentet vil du kunne se i linjalen hvor markøren befinner seg både horisontalt og vertikalt. Du ser det fordi du får en liten markering i linjalen på samme linje som markøren befinner seg.

Vi skal nå gå over til en annen teknikk hvor vi ønsker små rektangel i stedet for disse punktenen i vår stiplede linje.

Først lager vi en markering i dokumentet med «Rectangular Marquee Tool». Størrelsen spiller ingen rolle.

Denne markeringen fyller vi med sort farge siden vi ønsker at penselen i utgangspunktet skal være opak (ugjennomsiktig).

Velg ‘Edit’ > ‘Fill’ og velg sort farge fra nedtrekksfeltet for fyllfarge. Siden vi har sort som forgrunnsfarge kunne vi valgt «Foreground Color». Som du ser, valgene er ofte mange i Photoshop.

Her ser vi markeringen vår fylt med sort. Nå er det på tide å definere denne figuren som en pensel.

Velg ‘Edit’ > ‘Define Brush Preset…’

Litt på siden: Legg merke til at det er tre prikker bak ordet «Preset». Tre prikker betyr i denne sammnheng at det kommer til å åpnes en dialogboks når vi klikker på valget. Dette gjelder ikke bare Photoshop, men alle programmer enten det er PC eller Mac. Alle menyvalg uten disse tre prikkene betyr at det utføres en handling direkte.

I dialogboksen som kommer opp skriver du inn det navnet du vil at penselen skal ha i stedet for det navnet som blir foreslått.

Jeg har her skrevet «Stiplet linje utgangspunkt». Dette for at jeg skal vite hva penselen skal bli, og for at jeg ikke skal ha to pensler som heter det samme, har jeg lagt til ordet «utgangspunkt».

Legg merke til at under den sorte figuren står det 121. Dette er størrelsen på penselen basert på størrelsen vi valgte når vi lagde markeringen. Det er verdt å merke seg at størrelsen som er angitt for penselen er den samme som størrelsen på markeringen hvis vi regner antall piksler i bredden. Hadde vi laget en sirkel, ville tallet representert diameteren på markeringen.

Hvis vi nå går tilbake til penselpaletten vil vi se den nye penselen vi nå har laget. Denne skal altså være utgangspunkt for den stiplede linjen, som vi også skal definere som en ny pensel slik at vi har den tilgjengelig for senere bruk.

Her har jeg endret kontrollen slik at Spacing er satt til 500%. I tillegg har jeg endret kontrollen for størrelsen på penselen til 12 piksler siden 121 piksler var altfor stort. I forhåndsvisningen i bunnen av paletten ser vi hvordan penselstrøket kommer til å bli. Vi ser at penselen er slik vi ønsker, og da vil vi gjerne bevare den for ettertiden.

Helt i bunnen av penselpaletten kan vi nå klikke på ikonet for ny pensel. Vi vil få opp samme dialogboks som sist hvor vi skriver inn navnet vi ønsker denne nye penselen skal ha.

Denne gangen har jeg gitt penselen et «riktig» navn som forteller hvilken pensel det er, og i tillegg også hvilken størrelse penselen har originalt. Denne størrelsen kan selvsagt endres etter behov. Det samme gjelder også for endringer av farger til en pensel.

Vi ser nå at vi har fått denne penselen lagt til i penselbiblioteket, og vi har nå muligheten til å benytte denne når tid vi måtte ønske. Vi kan også bruke denne penselen som utgangspunkt for nye pensler.

Som vi ser, så finnes det mange forskjellige valgt til venstre i penselpaletten Vi skal ved en senere anledning ta en liten titt på disse og se hva de gjør og hvordan vi kan være kreativ og utnytte mulighetene som finnes for å endre egenskapene til de forskjellige penslene.

Her har vi laget en vannrett linje med den nye penselen vår.

Her har jeg laget noen linjer i forskjellige former og retninger, og vi ser at penselen fungerer tilfredsstillende.

Have Fun.

Sign

Paul Konradsenpaul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.