Fjerning av fargestikk i vanskelige opptak

Fargestikk i et opptak er noe som mange sliter med. Ennå verre kan det være å fjerne dette fargestikket på en fornuftig måte. Her følger en teknikk som etterhvert er blitt en av mine favoritter.


Under til venstre ser vi et opptak gjort i en fabrikk der belysningen i lokalet har tilført opptaket et gult fargestikk. Til høyre er samme bildet, men etter justeringen. Vi ser at fargestikket er borte, og bildet fremstår med mer riktige farger. Bildene jeg her har brukt er hentet fra Adobe Stock Photos.

Det første vi gjør er å kopiere bakgrunnslaget. Hurtigtastkombinasjonen er «CMD + J» eller «CTRL + J» hvis du bruker PC.

Vi skal jobbe videre med kopien.

Vi skal gjøre dette laget uskarpt, og velger «Average» fra filtermenyen. Dette uskarpfilteret finnes kun i Photoshop CS2, og fungerer slik at vi får ensfarget flate som består av den gjennomsnittlige fargen i bildet.

Hvis du har en tidligere versjon kan du bruke «Gaussian Blur», og sette «Radius» til maks. (250 piksler). Det blir ikke helt det samme, men noen ganger kan du få et overraskende godt resultat.

Som du ser på illustrasjonen over, så har jeg en hurtigtastkombinasjon for «Average»- filteret. Denne kan du lage selv. Jeg har brukt kombinasjonen: «OPT + SHIFT + CMD + B».

For PC blir dette: «ALT + SHIFT + CTRL + B

Deretter inverterer vi laget som vist i figuren til venstre. Hurtigtastkombinasjonen er «CMD + I» eller «CTRL + I» for PC.

Hvis vi nå tenker litt tilbake:

Laget hadde et kraftig gult fargestikk. Vi kjørte uskarpfilteret og fikk da et gjennomsnitt av fargen i bildet, inklusiv fargestikket.

Ved å invertere laget, så vil det få den motsatte fargen i fargesirkelen. Altså er vi nå inne på akkurat det samme som mange bruker «Channel Mixer» til, nemlig å tilføre komplementærfargen for å nøytralisere en farge.

Vi setter «Blend Mode» til «Color» som i figurenunder, og nå ser vi at bildet får fargestikk fra komplementærfargen.

Ved å endre på gjennomsiktigheten til laget kan vi nå justere mengden komplementærfarge slik at vi får den fargen vi ønsker at bildet skal ha.

I figuren under har vi satt «Opacity» til 50%. Det kan ofte være et godt utgangspunkt, men her må man prøve seg fram og bruke de innstillinger som passer til det bildet man jobber med.

Helt til slutt har jeg justert litt «Levels» på bakgrunnslaget for å øke kontrasten i bildet litt. Hvis man bruker et justeringslag i stedet for å justere «Levels» direkte i laget, kan vi gå tilbake og justere senere hvis vi ikke er fornøyd med den første justeringen.

Og her har vi det endelige resultatet. Fargestikket er borte og bildet fremstår som allerede nevnt med mer riktige farger.

Under er et annet eksempel på et opptak gjort i en fabrikk der den kunstige belysningen stort sett er den samme, men i tillegg kommer det en del naturlig lys inn fra vinduene. I utgangspunktet ennå vanskeligere siden det blir en blanding av forskjellige fargetemperaturer.

Samme teknikk er benyttet for å fjerne fargestikket, og resultatet ble absolutt tilfredsstillende. Dette bildet er også hentet fra Adobe Stock Photo.

Have Fun.

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.