Selektiv fokus III

Her har vi et bilde som er litt mer krevende når det gjelder å få en realistisk uskarphet i flere plan. Det er selvsagt mulig å simulere dette, og igjen er det «Lens Blur»- filteret i Photoshop CS som må til pers.


Teknikken vi her skal bruke er nesten den samme som i gjennomgang 2.

Vi skal lage tre forskjellige alfakanaler i tillegg til bakgrunnen.

Hvis vi tar en titt på bildet vil vi se at vi har veldig mange plan i bildet. Siden vi har tre trær i forskjellig avstand fra kameraet i tillegg til bakgrunnen skal vi holde oss til 4 forskjellige plan.

Jeg har på forhånd laget tre «Alpha Channels», en av hvert tre. Det siste treet også med skogen som ligger i omtrent samme plan.Klikk på «Channels» for å få frem kanalpaletten, og deretter ikonet for å lage en ny kanal. Denne får navnet «Alpha 1». Lag en gradering i denne kanalen som vist i illustrasjonen til venstre.Som du sikkert husker fra gjennomgang 2, så kunne vi «CTRL»- klikke i de andre kanalene for å få en markering. Vi gjør akkurat det samme her.

Klikk en gang i kanalen som heter «Alpha 1» slik at den blir aktivert. Hold nå inne «CTRL»- tasten og klikk i kanalen som heter «forgrunn». Vi har nå, i «Alpha 1»- kanalen, fått en markering av treet i forgrunnen. Se ilustrasjonen nedenfor.

Siden vi ønsker at dette treet skal være i fokus, skal vi nå fylle markeringen med hvit farge. Hvis du har hvit som forgrunnsfarge, kan du holde inne «ALT» tasten og trykk «Backspace» på tastaturet. Har du sort som forgrunnsfarge må du holde inne «CTRL»- tasten og trykke «Backspace».Alternativt kan du velge ‘Edit’ > ‘Fill…’ og velge hvit fra nedtrekksfeltet for farge.Du skal nå ha et hvitt tre i «Alpha 1»- kanalen. Trykk «CTRL + D» for å fjerne markeringen. Se illustrasjonen til venstre.

Gjenta samme prosedyre for den neste kanalen, men denne fyller du med en lys grå farge. Husk hvordan graderingen vår hadde innvirkning på «Lens Blur»- filteret så skjønner du allerede nå hvorfor vi fyller med lys grått.Akkurat samme prosedyre for den siste kanalen, men denne fyller vi med en ennå mørkere gråtone.

Når vi har fått alle tre kanalene inn i «Alpha 1», vil vi ha en kanal som ser ut som illustrasjonen til venstre.Allerede nå ser vi hvordan det hele kommer til å bli. Det som er hvitt vil bli helt skarpt. Det som litt grått vil bli litt uskarpt. Det som er mørkt grått vil bli mer uskarpt, og det som er helt sort vil bli mest uskarpt.

Nå kan vi begynne å lage selve uskarpheten i bildet. Klikk på «Layers» for å gå tilbake til lagpaletten. Se illustrasjonen til venstre.Deretter velger du «Lens Blur» fra «Filter»- menyen.

Vi har valgt alfakanalen fra nedtrekksfeltet. Vi har satt «Blur Focal Distance» til 255, hvilket representerer hvitt. Vi har valgt en passe «Radius». Her vil det være variasjoner i hvilke instillinger som passer avhengig av bl.a. størrelsen på bildet.Videre har vi valgt en moderat mengde støy slik at det uskarpe skal passe med støyen som er i resten av bildet. Vi ser også i forhåndsvisningsvinduet at dette kommer til å bli praktfullt.Klikk «OK» når du er ferdig å beundre resultatet.

Her ser vi resultatet i full størrelse.Passe skarpt, passe uskarpt.Hvis vi utforsker bruken av «Lens Blur»- filteret vil vi oppdage at det er et flott filter med mange muligheter.

Have Fun.

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.