Selektiv Fokus II

I den forrige gjennomgangen av «Lens Blur»- filteret hadde vi kun en hel flate å forholde oss til, og vi kunne lage en jevn overgang for å simulere en uskarp bakgrunn.

Hvis man derimot har et bilde som inneholder elementer i to eller flere dybdeplan, må man bruke litt andre teknikker for å få ønsket resultat.

I bildet nedenfor har vi en sjonglør som utgjør forgrunnen, mens resten av bildet går fra forgrunn til bakgrunn.
Hadde bakgrunnen vært en hel flate, kunne vi enkelt og greit bare lage en «Alpha Channel» med sjongløren og dermed valgt at denne skulle være skarp. Dermed ville bakgrunnen komme ut av fokus.I vår illustrasjon er det ikke fullt så enkelt. Hadde vi brukt overnevnte metode, ville den delen av gaten der sjongløren står også bli uskarp. Dette ville selvfølgelig ikke fungere.

Vi må kombinere 2 «Alpha Channels» for å få dette til.

Ingen umulighet, men det krever litt mer arbeid.

Hvis vi ser på bildene nedenfor så ser vi at til høyre for hvert bilde er det en stolpe med en gradering . I bildet til venstre ser vi den graderingen vi brukte i den første gjennomgangen. Hvis vi hadde brukt en slik «Alpha Channel» vil vi se at også sjonglørens overkropp, hode og også taket ville blitt uskarpt. Det ville sett direkte rart og lite troverdig ut. Det vi ønsker å oppnå er at taket følger en gradvis uskarphet på samme måte som gaten. Det kan vi få til ved å bruke en gradering som den i bildet til høyre. Vi ser at det området som tilsvarer det planet i bildet vi ønsker uskarpt, er sort. Vi skjønner da at bildet vil bli gradvis skarpere både i topp og bunn siden graderingen begge steder går mot hvitt.Dessuten ønsker vi at hele sjongløren skal være skarp.Da må vi bruke en annen «Alpha Channel» i tillegg.

Jeg har allerede laget to «Alpha Channels», en av selve sjongløren, og en med graderingen som går fra hvit til sort til hvit igjen.Vi skal kombinere de to kanalene slik at kanalen med sjongløren blir liggende over graderingen og lage et hvitt «hull» i denne. Hvis vi tenker tilbake på «Lens Blur»- dialogboksen så husker vi at vi kunne stille den inn slik at alt som var hvitt i «Alpha Channel» ble skarpt. Klikk en gang i kanalen som heter «Background» slik at den blir aktivert. Hold nå inne «CTRL»- tasten og klikk i kanalen som heter «Juggler». Se illustrasjonen nedenfor.

Nå har vi fått en markering i bakgrunnskanalen. Denne markeringen skal vi nå fylle med hvit farge. Hvis du har hvit som forgrunnsfarge, kan du holde inne «ALT» tasten og trykk «Backspace» på tastaturet. Har du sort som forgrunnsfarge må du holde inne «CTRL»- tasten og trykke «Backspace». Alternativt kan du velge ‘Edit’ > ‘Fill…’ og velge hvit fra nedtrekksfeltet for farge. Du skal nå ha en hvit sjonglør i bakgrunnskanalen. Trykk «CTRL + D» for å fjerne markeringen. Se illustrasjonen nedenfor.

Nå kan vi begynne å lage selve uskarpheten i bildet. Klikk på «Layers» for å gå tilbake til lagpaletten. Deretter velger du «Lens Blur» fra «Filter»- menyen.

På samme måte som i den første gjennomgangen velger vi alfakanalen fra nedtrekksfeltet. Vi hadde gitt den navnet «Background», og velger derfor den fra nedtrekksfeltet.

Sett deretter «Blur Focal Distance» til 255 (Hvit) og en passe «Radius» (Mengde uskarphet). Vi vil se resultatet med en gang.Det er også en ting til vi bør se på før vi er ferdig. Selv om «Lens Blur»- filteret er meget bra, vil det alltid på samme måte som et annet «Blur»- filter, viske ut den støyen som bildet ellers har. Hvis vi bruker «Zoom Tool» og ser på f.eks. sjonglørens hode og den uskarpe bakgrunnen samtidig vil vi se en merkbar forskjell.Trykk «ALT» og beveg markøren inn i bildet for å «Zoome» inn enten ved å klikke i bildet eller ved å lage en markering med «Zoom Tool». Trykk «CTRL» for å «Zoome» ut.Nederst i dialogboksen for «Lens Blur» har vi kontroller for å legge til støy. Gjør de innstillingene du synes passer. Her finnes ingen standardtall. Å se selv i bildet hvor mye støy som er nødvendig er den beste referansen vi har.

Klikk «OK» når vi har gjort de endringene som er nødvendig.

Og her er sluttresultatet. Forgrunnen er skarp, og resten av bildet blir gradvis uskarpt ettersom avstanden til kameraet øker. Vi har også klart å isolere et element i forgrunnen som også ville blitt gradvis uskarp dersom vi bare hadde brukt én «Alpha Channel» med en gradering. Hvis vi studerer bildet nøye vil vi se at de personene i bakgrunnen som står nærmest sjongløren egentlig ikke skulle vært så uskarp. For å fått til variabel uskarphet i flere plan, kunne vi brukt denne fremgangsmåten, men da i en litt utvidet versjon. Det tar vi for oss i neste gjennomgang. Helt nederst ser du et annet eksempel på bruk av «Lens Blur»- filter sammen med «Alpha Channels». I eksemplet har vi brukt en radial gradering som det fremgår av illustrasjonen i midten.

Have Fun.

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.