Fjerne skjemmende mønster fra scannet bilde

Aller først; takk til Geir Vigesdal som har stilt sitt bilde til disposisjon for denne gjennomgangen.

Når man scanner et bilde, og da gjerne gamle bilder, så vil man til tider oppleve at man får med ulike typer mønster i scanningen. Dette kan være for eksempel raster fra trykking av bildet, eller kanskje struktur i selve papiret. Uansett så er dette ofte skjemmende og vi vil gjerne få det fjernet samtidig som vi ønsker å beholde detaljene i selve bildet.

Her har vi et bilde som det helt tydelig er en eller annen form for struktur i selve bildet som er kommet med på scanningen, og det er selvsagt ønskelig å fjerne dette slik at selve bildet kommer til sin rett.

Her ser vi bildet i lagpaletten. Siden mønsteret fremtrer som lysere enn selve bildet, skal vi nå ta en kopi av de lyseste delene av bildet. Vi klikker derfor på arkfanen «Channels» som ligger på samme sted som lagpaletten.

Her er vi i kanalpaletten, og vi ser i forhåndsvisningsbildene at den røde kanalen er den lyseste. Vi skal derfor kopiere de lyseste delene av denne kanalen. For å kunne gjøre det holder vi inne CTRL / CMD- knappen mens vi klikker på den røde kanalen.

Vi ser at vi får en markering i bildet. Nå kan det se ut som om at det er de mørke partiene som er markert, men hvis vi ser litt nærmere så ser vi at det er en markering rundt ytterkantene av bildet også. Dermed ser vi at det er de lyse partiene som er markert (for lettere å forstå dette; tenk at når vi har en ramme rundt selve bildet, så er alt markert og de ulike markeringene inne i selve bildet utelukker deretter det de omslutter).

Når vi klikker tilbake til lagpaletten kan vi kopiere det markerte området til et nytt lag ved å bruke hurtigtastkombinasjonen «CTRL / CMD + J». Vi ser i illustrasjonen under at vi nå har fått et nytt lag som er delvis gjennomsiktig. Dette er på grunn av at vi kun har kopiert de lyse områdene i bildet over til et nytt lag. Vi skal nå fjerne mønsteret ved å legge til et filter som visker ut detaljene.

Her velger vi filteret «Gaussian Blur» fra filtermenyen.

I dialogboksen for Gaussian Blur kan vi nå Øke radius, og vi ser at mønsteret begynner å forsvinne. Jeg har eksperimentert meg fram til at en radius på 9 er passende. Så kommer spørsmålene om hvorfor vi ikke bare øker radius inntil alle de lyse delene av mønsteret forsvinner, og hvorfor vi stopper på akkurat tallet 9 når det gjelder radius. Vel, forklaringen er ganske enkel: Bildet i seg selv er ikke så veldig skarpt. Dermed kan vi øke radius inntil vi når samme uskarphet som selve bildet (som jeg har funnet ut ligger på omtrent det samme som radius 9 for Gaussian Blur). Hvis vi overstiger denne grensen vil vi begynne å gjøre deler av selve bildet også mer uskarpt, og det ønsker vi jo ikke.

Så kommer det «magiske». Ved å kopiere dette laget flere ganger (hurtigtastkombinasjonen «CTRL / CMD + J»), vil vi se at mønsteret litt etter litt forsvinner. Her har vi kopiert laget hele 6 ganger. Vel, så magisk er det egentlig ikke. Også her er forklaringen enkel. Ved å legge flere versjoner av laget over hverandre, vil hvert lag viske ut litt av mønsteret, mens selve bildet beholder omtrent samme skarphet (eller uskarphet rettere sagt) siden vi ikke overdrev med Gaussian Blur og gjorde bildet mer uskarpt enn det var i utgangspunktet. Jeg skriver «omtrent» fordi det alltid vil være litt endring i selve bildet også.

Nå vil sikkert noen tenke; «hvis vi kopierer et lag over et annet, så vil jo ikke det påvirke laget under så lenge man ikke endrer «Blend Modus». Det er riktig, men i dette tilfellet har vi kopiert de lyse partiene av en kanal, og dermed vil laget være delvis gjennomsiktig og derfor påvirke laget som ligger under.

Her ser vi resultatet etter 6 kopieringer av laget over hverandre. Disse skal vi nå slå sammen til ett lag.

Ved å først klikke på det øverste (eller nederste) av de lagene vi skal slå sammen og deretter klikke på det nederste (øverste) kan vi slå sammen lagene som er markert. Hurtigtastkombinasjonen for dette er «CTRL / CMD + E».

Her ser vi at lagene er slått sammen, og vi skal nå justere selve bildet slik at det blir slik vi vil ha det.

I illustrasjonen under velger vi å legge til et «Levels» justeringslag ved å,klikke på ikonet for Levels.

Vi får opp paletten for å kunne gjøre de endringene vi ønsker.

Ulike bilder trenger ulike justeringer. I dette tilfellet fant jeg ut at det var nok å sette sortpunktet til 59, og hvitpunktet til 230. Dette for ikke å få for store kontraster i bildet.

Her ser vi lagpaletten med Levels justeringslag. Ved å benytte justeringslag kan vi når som helst komme tilbake til justeringen ved å klikke på ikonet for justeringslaget og vi kan dermed fortsette justeringen.

Det neste vi skal gjøre er å gjøre bildet litt skarpere. Vi kan se at bildet har blitt litt mer uskarpt etter behandlingen vi har gitt det, og derfor skal vi hente tilbake litt av denne skarpheten. Vi kopierer laget ved å benytte hurtigtastkombinasjonen «CTRL / CMD + J».

Nå kunne vi sikkert eksperimentert med ulike innstillinger i filtrene «Unsharp Mask» eller «Smart Sharpen», men det er et annet filter jeg også liker å bruke til oppskarping, og det er «High Pass».

I illustrasjonen under har vi valgt en radius på rundt 17 piksler. Dette er passe for akkurat dette bildet. Vi ser at det helt tydelig vises et lyst felt ved siden av de mørke feltene. Dette er for at kontrasten skal økes mellom de lyse og mørke partiene, og dermed fremstår bildet som skarpere.

For å kunne få noe effekt av High Pass- filteret må vi sette Blend Modus for dette laget til noe annet enn Normal. Her har vi satt det til Soft Light, og det er en passende Blend Modus. Er det allikevel for mye kan vi trekke ned «Opacity» for laget og dermed gjøre det mindre synlig. Overlay vil også kunne fungere, men men jeg valgte altså Soft Light i dette tilfellet.

Her ser vi resultatet. Nå kunne vi stoppet her for de som ønsker å  beholde «Sepia»- utseendet til bildet, men vi skal gå videre og gjøre dette om til et bilde i gråtoner.

Vi skal lage en ny kopi av bildet med alle innstillingene vi har gjort, og derfor klikker vi i det øverste laget slik at det nye laget vil legge seg øverst i lagpaletten. Deretter lager vi en ny kopi av bildet ved å holde inne tastene CTRL + SHIFT + ALT (PC) eller OPTION + CMD + SHIFT (OSX) og trykker tasten «E» på tastaturet. Dermed lager vi et nytt lag med bildet slik vi ser det.

Vi ser i lagpaletten at vi har fått et nytt lag med bildet, og dette er altså helt ugjennomsiktig slik at vi ikke ser noe av det som ligger i lagene under.

Nå finnes det mange ulike metoder for å gjøre et bilde om til gråtoner, men jeg skal her velge en helt enkelt metode, «Desaturate», siden det ikke er det som er hovedpoenget med denne gjennomgangen.

I lagpaletten ser vi at vi nå har endret bildet om til gråtoner.

Nå kunne vi stoppet her også, men hvis vi ser nøye på bildet så vil vi se at behandlingen vår har laget noen stygge felt i bildet. Spesielt synlig er dette i nedre venstre og høyre hjørne av bildet. Nå vil ikke alle kunne se dette da det avhenger av hvor god monitoren din er og hvor godt den klarer å vise ujevnheter i forløpninger.

Vi kopierer laget (du husker vel hurtigtastkombinasjonen nå?).

Vi velger Gaussian Blur fra filtermenyen, og prøver oss frem inntil vi ser at overgangene blir jevne igjen. I dette tilfellet fant jeg at en radius på 4,8 piksler var akkurat passe.

Nå,har vi jo gjort hele bildet litt mer uskarpt igjen ved å legge til Gaussian Blur, så for å rette opp dette slik at det bare gjelder for de lyse partiene, så må vi igjen velge den røde kanalen og CTRL / CMD- klikke på ikonet slik at vi får en markering med de lyse partiene.

Her ser vi markeringen, og vi ser at det igjen er en markering rundt de lyse partiene.

For å dekke over de mørke delene av bildet slik at Gaussian Blur kun virker på,de lyse delene, legger vi til en lagmaske mens markeringen er aktiv. Dette gjør vi ved å klikke på «Layer Mask» i bunnen av lagpaletten.

Vi ser her at vi har fått en lagmaske med et ikon som ligner mye på selve bildet. Vi kan allikevel se at det er lysere enn selve bildet, og det er fordi vi har lastet inn de lyse partiene fra den røde kanalen. En lagmaske fungerer slik at der den er helt hvit slipper den gjennom det som ligger i laget, og der den er helt sort stenger den for det som ligger i laget. Dermed skjønner vi at i de deler hvor lagmasken er en eller annen gråtone vil den slippe gjennom mer eller mindre av laget. I dette tilfellet, hvor lagmasken er lys i de samme partiene som selve bildet, vil den altså slippe gjennom de samme delene av bildet. Dermed vil vi se justeringen av Gaussian Blur i det området som vi ønsket og vi beholder skarpheten i de kontrasrike områdene.

Her ser vi det ferdige bildet. Vi har fjernet mønsteret og gjort bildet om til gråtoner.

Nå skal det også nevnes at dette bildet ikke var så veldig skarpt i utgangspunktet, og dermed kan vi ikke forvente å få det noe skarpere uansett hvordan vi snur og vender på,det. Et godt utgangspunkt er svært viktig for at resultatet skal bli så bra som mulig.

Have Fun!

Kommentarer ikke tilgjengelig.