Kombinere farge og sort / hvitt

Aller først; takk til Stian Didriksen som har stilt sitt bilde til disposisjon for denne gjennomgangen.

Jeg har tidligere laget flere gjennomganger når det gjelder å kombinere farge og sort / hvitt i et bilde slik at enkelte deler av bildet er i gråtoner mens andre deler av bildet er i farger. Grunnen til at jeg nå lager ennå en er at det aktuelle bildet formelig skriker etter å bli benyttet med en teknikk hvor vi overhodet ikke trenger å male i masken med pensel. La oss se hvordan dette henger sammen.

Metoden vi skal benytte her er sammenlignbar med alle de andre gjennomgangene i og med at vi skal duplisere bakgrunnslaget, gjøre det om til gråtoner og så få frem det vi ønsker i farger fra laget under. Det som er forskjellig fra de andre metodene er at vi skal bruke en lagmaske vi slipper å male selv, men i stedet hente innholdet fra en av kanalene til en kopi av bildet hvor vi også har endret fargerom fra RGB til LAB. Forvirrende? La oss sette igang slik at dette blir lettere å forstå.

Her er utgangspunktet. Et bilde som inneholder veldig mye rødt og litt grønt. Dette var årsaken til at jeg ville benytte akkurat dette bildet med den teknikken vi skal bruke her. Vi kommer inn på hvorfor etterhvert.

Her ser vi bildet i lagpaletten.

Det første vi gjør er å lage en kopi av bildet. Klikk på menyvalget; ‘Image’ > ‘Duplicate…’

og siden vi ikke skal ta vare på kopien når vi er ferdig med den, trenger vi ikke gi den noe spesielt navn. klikk «OK» i dialogboksen som kommer opp.

Vi er nå i kopien av bildet og skal over til LAB fargerom. Vi velger ‘Image’ > ‘LAB Color’.

Når vi er kommet inn i LAB skal vi gå rett til kanalpaletten. Nå er det på sin plass med en liten forklaring på hvorfor akkurat dette bildet var så utmerket å benytte til denne teknikken. Jeg skal ikke holde noe langt foredrag om LAB, det ville ført oss langt fra det vi holder på med her. Jeg skal nøye meg med følgende: I motsetning til RGB- fargerom hvor de tre kanalene inneholder gitte mengder lysstyrke for hver sin farge, rød, grønn og blå, så er LAB bygd opp slik at en kanal inneholder all lysstyrke for alle fargene (Lightness) og så er det to kanaler som inneholder all informasjon om fargene (a og b). Disse to kanalene er sammensatt slik at kanal a inneholder fargeinformasjon for rød og grønn mens kanal b inneholder fargeinformasjon for gul og blå. For kanal a er det slik at det lyseste er rødt og det mørkeste er grønt. Det samme med kanal b; det lyseste er gult og det mørkeste er blått.

Under her ser vi kanalpaletten, og nå begynner vi kanskje å skjønne hvorfor akkurat dette bildet var så perfekt for teknikken vi skal benytte. Siden bildet inneholdt stort sett bare rødt og grønt så betyr det at omtrent all fargeinformasjon til bildet ligger i a- kanalen. La oss se hva vi kan få til.

Vi klikker på a- kanalen for å se litt på fargeinformasjonen den inneholder.

Her ser vi innholdet i a- kanalen. Som forventet så er det meste i bildet fra litt mørkere enn middels grått eller lysere, mens tauet er ganske mørkt. Vi skal øke kontrasten ennå mer for å få frem et større skille mellom det røde og det grønne.

For å se endringen i selve bildet så skal vi klikke på øyet til venstre for det øverste laget i kanalpaletten. Dette gjør at vi ser en kompositt av alle kanalene slik vi normalt gjør når vi ser et bilde, men allikevel er a- kanalen aktiv og endringer vi gjør vil kun bli utført i denne kanalen. Hadde vi derimot klikket direkte på Lab- laget, så ville dette blitt aktivt og endringene vi skulle gjøre ville blitt utført for hele bildet.

Vi skal legge til et justeringslag med kurveverktøyet og klikker derfor på ikonet for kurver. I illustrasjonen under til venstre er dette det nye panelet for justeringslag i CS4. I tidligere versjoner må man klikke på knappen for å legge til et justeringslag i bunnen av lagpaletten som i illustrasjonen til høyre. Denne finnes selvsagt også i CS4.

Her ser vi justeringslaget med kurveverktøyet. Det er i utgangspunktet «Lightness» som er valgt, men vi skal velge a- kanalen fra nedtrekksfeltet til komboboksen som i illustrasjonen til høyre.

Her har jeg tatt tak i punktene i hvert sitt hjørne og trukket de mot midten slik at vi får en utrolig bratt kurve. Ved normal bildebehandling ville vi selvsagt ikke vært så ekstrem, men i dette tilfellet hvor vi kun er interessert i informasjonen som ligger i a- kanalen så er det helt greit. La oss se hvordan dette ser ut i selve bildet.

Wow! Det var kraftig rødt og grønt, ja. Akkurat det vi var ute etter. La oss se på selve a- kanalen hvordan den ser ut etter justeringen.

Se der, ja. Vi har fått separert tauet kraftig fra resten av bildet. Det får være rikelig i denne omgang. Vi skal nå bruke a- kanalen fra kopien i originalbildet. La oss derfor gå tilbake til originalen.

Her er vi tilbake til originalbildet og det første vi gjør er å kopiere bakgrunnslaget. Det nye laget skal vi så gjøre om til gråtoner. En rask måte åå kopiere bakgrunnslaget på er å trykke «CMD / CTRL + J».

Det finnes mange metoder for å gjøre et lag om til gråtoner. En av de bedre er «Channel Mixer» siden vi kan gjøre endringer i de respektive kanalene hvis vi ikke er fornøyd med konverteringen i utgangspunktet.

Velg; ‘Image’ > ‘Adjustments’ > ‘Channel Mixer…’

I bunnen av dialogboksen krysser vi av for «Monochrome» og vi ser at bildet automatisk blir gjort om til gråtoner. Valgene vi har i dialogboksen skal vi ikke benytte denne gang, men det kan være greit å vite hva vi har her til en annen gang vi trenger å gjøre om et bilde til gråtoner.

Etter at laget er gjort om til gråtoner skal vi legge til en lagmaske. Lagmasker funger slik at der det er hvitt i masken gjør at vi kan se det som er i det laget masken er, mens det som er sort dekker over det som er i det laget masken er. Dermed vil det som er sort i masken gjøre at vi i stedet ser det som ligger i laget eller lagene under. Vi klikker på ikonet for å legge til en lagmaske.

Her er lagmasken på plass. Den er helt hvit og det betyr altså at alt som ligger i dette laget vises (bildet i gråtoner). Siden vi hadde bestemt oss for overhodet ikke å benytte pensler til å male i denne gjennomgangen så må vi finne en maske vi kan benytte. Hva med a- kanalen i kopien vi jobbet med tidligere? Den ble jo til slutt veldig mørk der tauet var mens resten var ganske lyst. Joda, det er helt riktig. Det er akkurat den vi skal benytte som maske.

Vi forsikrer oss om at vi fortsatt har lagmasken aktiv. Hvis vi har klikket andre steder slik at den ikke lenger er aktiv så klikker vi en gang i den og ser at vi får en tykk ramme rundt ikonet til lagmasken i lagpaletten. Nå er den ihvertfall aktiv. Vi kunne nå gått tilbake til kopien, markert a- kanalen og kopiert den for deretter å gå tilbake til originalen og limt det vi kopierte inn i lagmasken, men det er en kjappere måte å gjøre dette på.

Velg; ‘Image’ > ‘Apply Image…’

I denne dialogboksen har vi mange valg. Vi skal ikke gå i dybden her heller, men i denne omgang konsentrere oss om det vi har bruk for. Det vi må endre på her er hvor vi skal hente informasjon (Source) og hvilken kanal vi ønsker å hente informasjonen fra (Channel).

Her har jeg valgt kopien fra «Source»,

og vi ser at «Lightness»- kanalen automatisk blir valgt. Det er ikke denne vi trenger så vi klikker på nedtrekksfeltet,

og velger a- kanalen. Siden vi fra før ikke hadde noe i lagmasken vi skal kopiere inn til, så trenger vi ikke endre «Blending» heller og lar den bare stå på «Multiply».

Vi ser allerede nå i bildet at vi har oppnådd en effekt tilnærmet den vi er ute etter. Det er fortsatt litt rødt igjen i bildet så vi får gjøre noen grep for å fjerne dette helt. La oss se på selve lagmasken.

Hold inne «OPTION / ALT» og klikk direkte på lagmasken en gang. Vi ser nå innholdet i selve masken, og vi ser også grunnen til at noe av det røde vises i bildet. Det er fortsatt en del av de røde partiene som er litt mørke i masken. For at de skal forsvinne trenger de partiene å bli lysere. Siden vi hadde bestemt oss for å ikke benytte pensler og male i masken, så justerer vi dette med «Levels».

Om vi vil se selve masken eller resultatet i bildet når vi skal justere med «Levels» er en smakssak, men jeg vil tro at en visuell referanse vil være bedre. Derfor må vi ut av maskevisningen og klikker derfor bare en gang på ikonet til selve bildet og deretter et klikk på ikonet til masken igjen. Nå er masken aktiv  igjen mens vi ser hele bildet.

Trykk «CMD / CTRL + L» for å få opp dialogboksen for «Levels». Vi ser her at de fleste gråtonene i masken ligger i området fra middels til lyst. Vi skal gjøre de ennå lysere og tar tak i den hvite skyvekontrollen rett under histogrammet og flytter den til venstre. På denne måten gjør vi de lyse partiene i masken ennå lysere uten å påvirke den mørke delen i masken der tauet er. Hvis vi flytter hvitpunktet for langt til venstre vil vi begynne å gjøre endringer i den lyseste delen av masken for tauet og det ønsker vi ikke. Fordelen her er at vi hele tiden ser i bildet hva vi gjør.

Her har jeg flyttet den hvite skyvekontrollen kun et lite stykke til venstre. Akkurat nok til å få ønsket effekt i bildet.

Her ser vi selve masken etter justeringen av «Levels». Vi ser at vi ikke kan lysne mer før det begynner å gå ut over masken over selve tauet. Det vi kan gjøre er å ta tak i den sorte skyvekontrollen og flytte den litt til høyre for å gjenopprette det mørke partiet en del. I mitt tilfelle fant jeg det ikke nødvendig og lar det være som det er.

Her ser vi selve bildet. Vi har fått frem akkurat det vi ønsket ved å benytte en kanal som lagmaske. En liten justering for å lette litt på skyggepartiene i dette bildet gjenstår for at det skal bli presentert slik jeg ønsker. Andre kan ha totalt forskjellig oppfatning av hvor mørkt eller lyst et slikt bilde skal presenteres så det er ikke noe fasit jeg kommer med når jeg ønsker å lette litt på skyggene her.

Her har jeg lagt til et «Curves» justeringslag og laget en liten kurve for å gjøre bildet litt lysere totalt sett.

Og her har vi resultatet. En litt annerledes måte å kombinere farge og sort / hvitt i et bilde, men med et meget godt og nøyaktig resultat uten at vi trenger tenke på å male i lagmasken. Ikke ett eneste penselstrøk har vi vært nødt til å foreta, og det må vi vel si oss fornøyd med.

Teknikken kan benyttes til flere ting enn bare å gjøre deler av et bilde i farge. Blant annet er teknikken utmerket hvor man trenger en nøyaktig markering eller maske og hvor man i RGB vanskelig klarer å få dette til. Et godt eksempel er hvor man har et bilde som består av grønnplanter og roser og hvor man f.eks. skal isolere rosene. Teknikken kan selvsagt benyttes hvor man trenger å isolere andre farger også. Mulighetene er mange, det er bare et spørsmål om å kunne trene seg opp til å se løsninger på diverse utfordringer man støter på i bildebehandlingen.

Have Fun!

Legg inn en kommentar