Åpne store bildefiler i 100% visning

Åpne store bildefiler i 100% visning

Noen ganger har man en bildefil som er så stor at visningen må forminskes hvis man skal kunne se hele bildet i Photoshop. Dermed opplever man at enkelte bilder åpnes i 66.67%, 50% eller kanskje 33.33%. Dette er helt normalt. Photoshop vil alltid velge den nærmeste forstørrelsesgraden av de som ligger som «defaults» i Photoshop, f.eks. 12,5%, 16,67%, 25%, 33,33%, 50% eller 66,67%.

Det finnes ingen direkte metode for å endre dette, men med en liten «Action» og utnyttelse av oppstarts- script kan vi få dette til.
Her har vi åpnet en bildefil som er ganske stor, og vi ser at den åpnes i 66.67%.

Det første vi gjør er å lage en ny «Action». Klikk på «Create New Action» i Action- panelet. I illustrasjonen under har jeg først laget et «Action Set» (mappe) som jeg har gitt navnet «Diverse». Dette er for å ha en god organisering. Når man begynner å få mange «Actions» vil man oppdage hvor mye mer oversiktlig det er å ha diverse «Actions» organisert i mapper / «Sets».

Her har jeg fått opp dialogboksen for «New Action», og jeg har gitt den navnet 100%. Nå er det bare å klikke «Record» for å begynne opptaket.

Føst prøver vi med hurtigtastkombinasjonen «CMD + OPTION + 0 / CTRL + ALT + 0» for å vise bildefilen i 100%. Dette fungerer, men vi oppdager at det har ikke skjedd noe i opptaket av «Action». Vi prøver også med skyvekontrollen i «Navigator»- panelet, men med samme resultat. La oss prøve menyvalgene.

Her har vi valgt å vise bildet i 100% via menyvalget: ‘View’ > ‘Actual Pixels’, men fortsatt vil ikke dette registreres i opptaket av «Action».

Det vi her ser er at å endre visning er noe som ikke kan registreres i et opptak siden det ikke er en justering av selve bildet. For å få dette til må vi gjøre litt andre valg.

I øvre høyre hjørne av «Action»- panelet har vi en knapp for en såkalt «Flyout»- meny. Vi klikker på knappen og velger fra menyen: «Insert Menu Item…».

Vi får opp en dialogboks hvor det står at ingenting er valgt. Vi må nå velge det menyobjektet som skal registreres i opptaket.

Vi klikker oss frem til det samme som tidligere; ‘View’ > ‘Actual Pixels’.

20080906_viewactualpixels_07

Dialogboksen for innsetting av menyobjekt har nå endret teksten til det vi valgte, «Actual Pixels».

Her ser vi at nå er visningsvalget også registrert i opptaket av «Action». La oss nå legge dette inn som standard ved åpning av bildefiler.

Klikk på menyvalgene: ‘File’ > ‘Scripts’ > ‘Script Events Manager…’.

Her er dialogboksen hvor man kan legge inn bl.a. oppstarts- script. Litt morsomt er det at selve «Script Events Manager» også kun er et script som startes fra menyvalget.

I illustrasjonen under har jeg laget noen piler som viser hvor vi må gjøre endringer for å få lagt inn vår lille «Action» som et oppstarts- script ved åpning av bildefiler. Jeg har også nummerert disse, men det er kun nummer 1 og 4 som må komme i den rekkefølgen de er satt til. Om man velger «Script» eller «Action» før man velger fra nedtrekksfeltet i «Photoshop Event» så gjør ikke dette noe.

Her har jeg krysset av for «Action» og valgt «Open Document» fra nedtrekksfeltet. Nå gjenstår det bare å trykke «Add».

Her har jeg trykket «Add», og vi ser at valget er oppført med referanse til hvilken «Action» det er og i hvilket «Action Set» (mappe) den ligger.

Vi tester oppstarts- scriptet med vår «Action», og i illustrasjonen under har jeg åpnet samme bildefil som tidligere. Denne gangen ser vi at den vises i 100% med det samme den er åpnet.

Litt jobbing for å få dette til, men resultatet ble akkurat som forventet.

I dette eksemplet benyttet vi en «Action», men man kan også benytte diverse Javascript. Det finnes en god del javascript man kan benytte på samme måte ved åpning, lukking, utskrift etc. Det er bare å teste ut. Blir man ikke fornøyd, eller scriptet ikke fungerer tilfredsstillende, er det bare å slette det.

Ønsker man å benytte Javascript, så skal disse ligge i følgende mappe:

WIndows: «Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CSx\Presets\Scripts\Event Scripts Only» (x= versjon av CS)

OSX: «Programmer/Adobe Photoshop CSx/Presets/Scripts/Event Scripts Only» (x= versjon av CS)

Have Fun!

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.