Star Images i Aperture

Jeg la tidligere i dag inn et lite tips i et diskusjonsforum for Aperture, og responsen var så bra at jeg bestemte meg for å lage en liten gjennomgang av dette.

I de første versjonene av Aperture var det 5 Smart Albums som viste de bildene vi hadde rangert med stjerner, fra 1 til 5. Disse Smart Albums er nå fjernet fra Aperture og i stedet har vi 2 Smarte Album med hhv. «1 stjerne eller bedre» og «5 stjerner». Her følger en liten oppskrift på hvordan vi kan lage vårt eget sett med Smart Albums, ett for hver rangering og i tillegg også viser stjernene i selve navnet til albumene

Det første vi gjør er å opprette en mappe som skal inneholde alle albumene.

Vi får det som kalles en «Blue folder» og vi gir denne et beskrivende navn.

Så kommer selve albumene, og her er det en ting som er viktig å tenke på: Når man lager et Smart Album så er det alltid med utgangspunkt i hvor vi har klikket først. Det betyr at hvis jeg i eksemplet over først klikket på mappen 2006 så ville jeg fått et Smart Album som kun valgte ut bilder fra 2006- mappen. Etter at vi har laget et Smart Album kan vi flytte det hvor vi vil og Aperture vil opprettholde koblingen til opprinnelsesplasseringen til mappen.

Siden vi skal lage et Smart Album som viser alle bildene med f.eks. 1 stjerne, så må vi altså først markere hele biblioteket vårt i Aperture. I illustrasjonen under har jeg først klikket på «Library» og deretter på ikonet for å få en nedtrekksliste hvor jeg kan velge at jeg skal lage et Smart Album.


Vi ser at det opprettes et Smart Album på «nivå 1», og nå skal vi gi det et navn. I stedet for å skrive 1 stjerne, så skal vi gjøre det litt mer elegant. Vi klikker på ‘Edit’ > ‘Special Characters…’

Og får opp en liten dialogboks hvor vi kan velge en del spesialtegn. Her har jeg klikket i feltet for stjerner til venstre og valgt en passende stjerne i feltet til høyre. For å sette den inn i navnefeltet for Smart Album, klikker vi på knappen «Sett inn».

Her ser vi at Smart Album har fått et navn; 1 stjerne.

Nå er det på tide å sette kriteria for Smart Album. Dette albumet skal vise alle bildene vi har gitt 1 stjerne så derfor setter vi «Ranking» til akkurat det; 1 stjerne. I illustrasjonen under så står valget på «is greater than or equal to». Dette betyr at albumet skal vise bilder med 1 eller flere stjerner. Hvis vi ønsker at albumet kun skal vise bilder med 1 stjerne, så endrer vi valget til kun «is». Deretter skyver vi glidbryteren til høyre ett steg. Vi får også en visuell i form av en stjerne helt til høyre som viser vårt valg.

Nå er vi ferdig med dette Smart Album, og vi kan flytte det inn i mappen. Som sagt tidligere så opprettholder Aperture koblingen som albumet hadde når den ble opprettet. En meget nyttig funksjon vil jeg si ettersom man kan opprette Smart Album og flytte disse uten at de endrer fra hvor de skal søke etter bilder. For å flytte albumet, er det bare å ta tak i det og slippe det i mappen vi har laget for disse albumene. En horisontal stolpe forteller hvor mappen havner når vi slipper den.

Her er Smart Album på plass i mappen vi opprettet til dette formålet. Vi fortsetter på samme måte og lager 4 Smart Album til, ett for hver stjernerangering.

Og her ser vi alle Smart Album pent og pyntelig listet opp i mappen. Hvis vi ikke vil se albumene hele tiden kan vi klikke på trianglet til venstre for mappen og dermed lukker vi den.

Å benytte seg av Smart Albums i Aperture er… ja, smart. Vi kan sette en rekke kriterier for hvilke bilder som skal vises i de forskjellige albumene. Albumene tar ikke noe kostbar harddiskplass heller siden de ikke kopierer bildene inn i albumene, men kun inneholder referanser til de. Man kan opprette så mange Smart Albums man ønsker, også inne i «Projects» og da kan et godt tips være å opprette mapper for å organisere albumene i.

Have Fun!

Paul Konradsen paul@parakon.no

Legg inn en kommentar