Bilde i tekst

Her er en liten gjennomgang for hvordan vi kan bruke et bilde i stedet for farge i teksten.

Det første vi gjør er å opprette et nytt dokument. Vi kan selvsagt benytte et allerede eksisterende bilde, men jeg har altså i denne gjennomgangen valgt å opprette et nytt dokument med sort bakgrunn.

Vi velger tekstverktøyet fra verktøypaletten og skriver inn den teksten vi skal ha. For å se hva jeg skriver har jeg her valgt hvit tekst, men det spiller ingen rolle hvilken farge vi velger siden vi skal fylle teksten med bildet vi har bestemt oss for å benytte.

Her har jeg skrevet inn teksten, og jeg har benyttet en tilfeldig valgt skrifttype (Gill Sans Ultra Bold). Vi ser at selv om teksten er ganske fyldig, sÃ¥ vil vi nok ha den ennÃ¥ større og fyldigere. NÃ¥ kunne vi selvsagt dobbelklikket pÃ¥ ikonet i lagpaletten og endret størrelsen pÃ¥ «normal» mÃ¥te, men her er et lite tips som er vel sÃ¥ bra og mye raskere; Sørg for at laget med teksten er markert i lagpaletten og trykk «CTRL / CMD + T» pÃ¥ tastaturet. Vi ser at vi fÃ¥r en markering rundt teksten og nÃ¥ kan vi endre størrelsen pÃ¥ teksten ved Ã¥ dra i ett av de 8 hÃ¥ndtakene.

Her har jeg tatt tak i et hjørne og dratt teksten både horisontalt og vertikalt. Resultatet er at teksten er blitt større og vi ser allerede at det som til slutt skal vises inne i selve teksten vil komme godt frem siden bokstavene blir så fyldige.

Her er teksten ferdig justert slik vi vil ha den i dette bildet. La oss hente inn bildet vi skal fylle teksten med.

Her har jeg funnet frem til et passende bilde, og dette skal vi nÃ¥ fÃ¥ over til det andre bildet. Det er flere metoder for Ã¥ fÃ¥ dette til, men en av de enkleste er Ã¥ velge flytteverktøyet fra verktøypaletten, ta tak i selve bildet eller bakgrunnslaget og dra det over til det andre bildet. I mitt eksempel her har begge bildene samme størrelse, og for Ã¥ fÃ¥ det nye bildet over uten Ã¥ mÃ¥tte justere posisjonen etterpÃ¥, kan vi holde inne «SHIFT»- tasten mens vi drar bildet over. Det vil da bli perfekt sentrert i det nye bildet. Dette gjelder ogsÃ¥ hvis bildet er større eller mindre enn bildet det skal over til.

NÃ¥r vi har fÃ¥tt bildet over vil vi se i lagpaletten at det har lagt seg øverst. NÃ¥ kommer, etter mitt syn, en av de beste metodene nÃ¥r man skal kombinere to lag pÃ¥ denne mÃ¥ten: Ved Ã¥ holde inne «ALT / OPT»- tasten og bevege markøren mellom de to lagene som skal kombineres, fÃ¥r vi et ikon av to sirkler som overlapper hverandre. Dette betyr at vi lager en «Clipping Mask». Dette har jeg skrevet om ved flere anledninger, bl.a. i denne gjennomgangen.

Her ser vi at laget med bildet har fÃ¥tt en rettvinklet pil som forteller at vi har laget «Clipping Mask». Denne fungerer slik at bildet i det øverste laget er klippet til etter pikslene i laget under, i dette tilfellet bokstavene.

Her ser vi hvordan dette ser ut i selve bildet. Vi skal gjøre en del endringer til før vi er fornøyd, og nÃ¥ kommer vi til hvorfor jeg mener «Clipping Mask» er en av de bedre metodene nÃ¥r det gjelder Ã¥ kombinere to lag pÃ¥ denne mÃ¥ten.

Vi velger igjen flytteverktøyet fra verktøypaletten.

Vi forsikrer oss ogsÃ¥ om at laget med bildet er aktivt. NÃ¥ kan vi flytte dette laget og vi ser at uansett hvordan vi flytter det sÃ¥ blir bildet klippet etter bokstavene. Vi har dermed utrolig god kontroll over hvordan resultatet skal bli. I illustrasjonen under har jeg flyttet bildet nedover slik at skyene og himmelen med solen kommer bedre frem. Men, jeg skulle gjerne hatt med solstrÃ¥lene vi hadde tidligere. Dette er ikke noe problem. Vi kan endre størrelsen pÃ¥ bokstavene helt etter eget ønske. Ser du hvor fleksibelt vi kan jobbe ved Ã¥ benytte «Clipping Mask»?

Her ser vi i lagpaletten at på grunn av at vi flyttet laget med bildet så dekker det ikke lenger hele bildeflaten. Dette gjør selvsagt ikke noe så lenge vi ikke trekker det så langt at bakgrunnen begynner å vises i bokstavene i stedet for bildet.

Sørg for at laget med bokstavene er aktivt og trykk igjen tastekombinasjonen «CTRL / CMD + T». Gjør sÃ¥ de endringene som er ønskelig for et tilfredsstillende resultat.

Her har jeg trukket bokstavene vertikalt og vi ser at solstrålene begynner å komme fram i bunnen av bokstavene.

Og her har vi hele komposisjonen slik jeg ville ha den i dette tilfellet. Ved Ã¥ lagre som psd- fil beholder vi alle lagene og vi kan komme tilbake senere og endre det vi mÃ¥tte ønske, det være seg tekst, bakgrunnsfarge eller bakgrunnsbilde og tekstfarge / fyll. Vi kan ogsÃ¥ eksperimentere med ulike typer effekter som «Glow», «Inner Shadows», «Drop Shadows» etc. for et mer tredimensjonalt uttrykk. Det hele er opp til den som sitter med spakene.

Her er en versjon med Layer Style lagt til i teksten. Innstillingene er «Inner Shadow» satt til «Multiply» og 50% Opacity.

Her er en annen effektfull variant. Her er det ogsÃ¥ brukt Layer Style; «Inner Shadow», men denne gang satt Blend Mode til «Overlay» og 80% Opacity. Mulighetene er mange.

Have Fun!

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.