Bilde i tekst

Her er en liten gjennomgang for hvordan vi kan bruke et bilde i stedet for farge i teksten.

Det første vi gjør er å opprette et nytt dokument. Vi kan selvsagt benytte et allerede eksisterende bilde, men jeg har altså i denne gjennomgangen valgt å opprette et nytt dokument med sort bakgrunn.

Vi velger tekstverktøyet fra verktøypaletten og skriver inn den teksten vi skal ha. For å se hva jeg skriver har jeg her valgt hvit tekst, men det spiller ingen rolle hvilken farge vi velger siden vi skal fylle teksten med bildet vi har bestemt oss for å benytte.

Her har jeg skrevet inn teksten, og jeg har benyttet en tilfeldig valgt skrifttype (Gill Sans Ultra Bold). Vi ser at selv om teksten er ganske fyldig, så vil vi nok ha den ennå større og fyldigere. Nå kunne vi selvsagt dobbelklikket på ikonet i lagpaletten og endret størrelsen på «normal» måte, men her er et lite tips som er vel så bra og mye raskere; Sørg for at laget med teksten er markert i lagpaletten og trykk «CTRL / CMD + T» på tastaturet. Vi ser at vi får en markering rundt teksten og nå kan vi endre størrelsen på teksten ved å dra i ett av de 8 håndtakene.

Her har jeg tatt tak i et hjørne og dratt teksten både horisontalt og vertikalt. Resultatet er at teksten er blitt større og vi ser allerede at det som til slutt skal vises inne i selve teksten vil komme godt frem siden bokstavene blir så fyldige.

Her er teksten ferdig justert slik vi vil ha den i dette bildet. La oss hente inn bildet vi skal fylle teksten med.

Her har jeg funnet frem til et passende bilde, og dette skal vi nå få over til det andre bildet. Det er flere metoder for å få dette til, men en av de enkleste er å velge flytteverktøyet fra verktøypaletten, ta tak i selve bildet eller bakgrunnslaget og dra det over til det andre bildet. I mitt eksempel her har begge bildene samme størrelse, og for å få det nye bildet over uten å måtte justere posisjonen etterpå, kan vi holde inne «SHIFT»- tasten mens vi drar bildet over. Det vil da bli perfekt sentrert i det nye bildet. Dette gjelder også hvis bildet er større eller mindre enn bildet det skal over til.

Når vi har fått bildet over vil vi se i lagpaletten at det har lagt seg øverst. Nå kommer, etter mitt syn, en av de beste metodene når man skal kombinere to lag på denne måten: Ved å holde inne «ALT / OPT»- tasten og bevege markøren mellom de to lagene som skal kombineres, får vi et ikon av to sirkler som overlapper hverandre. Dette betyr at vi lager en «Clipping Mask». Dette har jeg skrevet om ved flere anledninger, bl.a. i denne gjennomgangen.

Her ser vi at laget med bildet har fått en rettvinklet pil som forteller at vi har laget «Clipping Mask». Denne fungerer slik at bildet i det øverste laget er klippet til etter pikslene i laget under, i dette tilfellet bokstavene.

Her ser vi hvordan dette ser ut i selve bildet. Vi skal gjøre en del endringer til før vi er fornøyd, og nå kommer vi til hvorfor jeg mener «Clipping Mask» er en av de bedre metodene når det gjelder å kombinere to lag på denne måten.

Vi velger igjen flytteverktøyet fra verktøypaletten.

Vi forsikrer oss også om at laget med bildet er aktivt. Nå kan vi flytte dette laget og vi ser at uansett hvordan vi flytter det så blir bildet klippet etter bokstavene. Vi har dermed utrolig god kontroll over hvordan resultatet skal bli. I illustrasjonen under har jeg flyttet bildet nedover slik at skyene og himmelen med solen kommer bedre frem. Men, jeg skulle gjerne hatt med solstrålene vi hadde tidligere. Dette er ikke noe problem. Vi kan endre størrelsen på bokstavene helt etter eget ønske. Ser du hvor fleksibelt vi kan jobbe ved å benytte «Clipping Mask»?

Her ser vi i lagpaletten at på grunn av at vi flyttet laget med bildet så dekker det ikke lenger hele bildeflaten. Dette gjør selvsagt ikke noe så lenge vi ikke trekker det så langt at bakgrunnen begynner å vises i bokstavene i stedet for bildet.

Sørg for at laget med bokstavene er aktivt og trykk igjen tastekombinasjonen «CTRL / CMD + T». Gjør så de endringene som er ønskelig for et tilfredsstillende resultat.

Her har jeg trukket bokstavene vertikalt og vi ser at solstrålene begynner å komme fram i bunnen av bokstavene.

Og her har vi hele komposisjonen slik jeg ville ha den i dette tilfellet. Ved å lagre som psd- fil beholder vi alle lagene og vi kan komme tilbake senere og endre det vi måtte ønske, det være seg tekst, bakgrunnsfarge eller bakgrunnsbilde og tekstfarge / fyll. Vi kan også eksperimentere med ulike typer effekter som «Glow», «Inner Shadows», «Drop Shadows» etc. for et mer tredimensjonalt uttrykk. Det hele er opp til den som sitter med spakene.

Her er en versjon med Layer Style lagt til i teksten. Innstillingene er «Inner Shadow» satt til «Multiply» og 50% Opacity.

Her er en annen effektfull variant. Her er det også brukt Layer Style; «Inner Shadow», men denne gang satt Blend Mode til «Overlay» og 80% Opacity. Mulighetene er mange.

Have Fun!

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.