Lagmaske i Photoshop Elements


Jeg har fått flere spørsmål om både hvorfor og hvordan det er mulig å benytte et justeringslag i Photoshop Elements som en simulering til vanlig lagmaske når funksjonen lagmaske ikke finnes. Jeg skal her prøve å forklare hva som egentlig skjer i lagpaletten når vi velger denne teknikken.

Det hele er egentlig ikke så vanskelig, men det kan være en utfordring å forstå hvordan vi faktisk benytter en kjent teknikk litt utenfor det «vanlige mønsteret».

Teknikken som benyttes er egentlig «Clipping Mask». Dette er en teknikk som har vært benyttet lenge av mange. For å ta det hele fra begynnelsen så har jeg laget noen illustrasjoner for hvordan en «Clipping Mask» fungerer.

Her ser vi en bildefil med to lag i tillegg til bakgrunnslaget. Jeg har laget en sort sirkel i lag 1 og noen røde streker i lag 2. La oss se hvordan dette ser ut i selve bildet.

Her er bildet slik det fremstår med sort sirkel og røde streker. Vi ønsker nå å kun se streker i sirkelen og til dette benytter vi en «Clipping Mask».

Vi kan selvsagt i Photoshop Elements benytte menyvalget: ‘Layer’ > ‘Group with Previous’ eller hurtigtastkombinasjonen «CTRL + G», men en like rask metode er å bevege markøren mellom de to lagene det gjelder og holde inn «ALT»- tasten. Vi får da opp symbolet som vi ser markert med en rød pil i illustrasjonen under. Ved å klikke lager vi en «Clipping Mask». I Photoshop derimot er menyvalget: ‘Layer’ > ‘Create Clipping Mask’. Hurtigtastkombinasjonen og «ALT»- klikkingen mellom lagene er den samme i både Photoshop og Photoshop Elements.

Her ser vi at det øverste laget har fått en rettvinklet pil som peker til laget under. I tillegg er ikonet flyttet litt til høyre.

Vi har nå laget en «Clipping Mask» som fungerer slik at strekene i det øverste laget kun vil vises der det i det nederste laget er piksler. La oss se hvordan dette ser ut i bildet.


Slik ser det altså ut. Interessant. Dette skulle i praksis bety at hvis vi maler inn mer farge i det nederste laget så vil mer av strekene vises, ikke sant? La oss prøve.

Her har vi malt inn flere sirkler i det nederste laget og vi ser at strekene fra det øverste laget vises der det er lagt inn ekstra sirkler. Nå kunne vi benyttet en hvilken som helst farge untatt samme rødfarge som strekene. Hvis vi hadde valgt akkurat samme farge som strekene så ville ikke det vært noen god ide siden strekene ikke ville vises på grunn av at de ville gå i ett med fargen i laget under. Alle andre farger derimot ville fungere helt greit. For å vise dette har jeg laget en illustrasjon med forskjellige farger i sirklene. Jeg har også tatt bort visningen av bakgrunnslaget slik at det skal komme frem at jeg også har benyttet hvit farge.

Og her ser vi hvordan lagpaletten ser ut etter endringene.

I illustrasjonen under har jeg lagt til et par sorte sirkler og vi ser at de røde strekene fra laget over vises i det området hvor sirklene er lagt til.

Slik ser lagpaletten ut nå.

Her er samme figur, men denne gangen har jeg laget et hull i den midterste sirkelen og vi ser at der pikslene er fjernet så vises heller ikke de røde strekene fra laget over. For å få forståelse av effekten har jeg her slått av visning av bakgrunnslaget.

Og her er lagpaletten uten visning av bakgrunnslaget.

I illustrasjonen under har jeg markert figuren i lag 1 og fylt markeringen med hvit farge i masken til et justeringslag som jeg har lagt til. Effekten blir akkurat den samme som tidligere når vi benyttet et eget lag som «Clipping Mask». Dette er litt mer vanskelig å forstå siden vi nå snakker om maske i stedet for piklser i et eget lag. La meg forklare:

Der det er hvitt i en maske betyr at pikslene i laget skal vises dersom de er i samme området som det hvite i masken. Det betyr at der masken er sort dekker den over pikslene i laget. Hvis vi ser på illustrasjonen under så vil vi skjønne at det hvite i masken «lager en figur» som er lik figuren i lag 1. Denne «figuren» fungerer nå som «Clipping Mask» til laget over og dermed vil de røde strekene kun vises i de områder der det er hvitt i masken.


Her ser vi resultatet av dette. Siden jeg har valgt å ikke vise lag 1 og bakgrunnslaget, så ser vi kun rutemønsteret bak de røde strekene. Dette på grunn av at masken ikke inneholder noen bildepiksler i seg selv, men kun fungerer som maske. I dette tilfellet «oppfører» masken seg som om den var et normalt lag med piksler og fungerer som «Clipping Mask» for de røde strekene. Vanskelig? Neida, ikke når vi går gjennom dette noen ganger og begynner å forstå hva som egentlig skjer. En god metode for å skjønne dette er å prøve selv, med egne bildefiler.


La oss nå gå litt videre og se på bildet som vi tidligere benyttet for fjerning av slagskygge. Det blir lettere å forstå dette når vi nå husker prinsippet til det vi allerede har gått gjennom samtidig som vi ser effekten i et virkelig tilfelle.

Her har vi lagpaletten til bildet og vi ser at kopien av bakgrunnen ligger øverst og under den har vi lagt til et justeringslag. Det er kun masken til dette justeringslaget som er interessant for oss akkurat nå. La oss se på hvordan dette fungerer.

Når vi tenker tilbake på hva vi har lært ang. «Clipping Mask» så er lagpaletten allerede nå lettere å forstå. Vi ser at det er kun det hvite området i masken til justeringslaget som vil «slippe gjennom» og vise det kopierte bakgrunnslaget som ligger over justeringslaget.

La oss nå se på selve masken.

Ved å holde inne «ALT»- tasten og klikke i ikonet til masken, så får vi sett hvordan den ser ut i bildet.

Her ser vi masken. Det virker kanskje litt forvirrende at det er flere partier med hvitt i masken så derfor skal jeg fylle hele masken med sort farge utenom det området som skal vises fra laget over.

Her har jeg fylt «resten» av masken med sort farge. Masken til justeringslaget fungerer som en «Clipping Mask».

Her er lagpaletten etter at vi fylte utenforliggende områder i masken med sort farge.

Nå kan vi stoppe her for de aller fleste. Vi har gått gjennom hvordan det er mulig å benytte et justeringslag som lagmaske i Photoshop Elements ved å gjøre justeringslaget om til en «Clipping Mask». Hvis det er noen som føler for å ta dette et steg videre, så er det bare å fortsette nedover på denne siden.

Nå er vi over på et mer avansert nivå. Vi kan kopiere masken til justeringslaget og lime inn i et eget lag. Deretter kan vi benytte dette laget som «lagmaske» ved å la laget fungere som «Clipping Mask».
I illustrasjonen under har jeg gjort akkurat det. For at ikke skal se det sorte i laget har jeg her satt «Blend Mode» til «Lighten». Det betyr at det kun er det som er lysere enn det som er i laget under som skal vises. Dermed vil kun det hvite i laget vises. Ved å gjøre laget om til en «Clipping Mask» sier vi at det hvite heller ikke skal vises, men i stedet slippe gjennom det som ligger i laget over.

Vi kan om ønskelig, nå kvitte oss med justeringslaget.

Og i laget over ligger den lille kopien av bakgrunnslaget. Her er det nødvendig å sette «Blend Mode» til «Darken» siden «Normal» gjør at alle pikslene i laget vises. Dette høres ikke logisk ut sånn med en gang. Vi har jo sagt at det kun er det området som er over det hvite i laget under som skal vises, men siden laget under er satt til «Lighten» så får vi en liten kollisjon mellom «Blend Modes» i lagene som må korrigeres. Derfor vil «Darken» i dette tilfellet fungere siden bakgrunnskopien er mørkere enn det hvite i laget under. Vi sier dermed at det kun er det som er mørkere enn laget under som skal vises.

Nå kan vi male med sort eller hvitt i «Clipping Mask»- laget på samme måte som vi ville gjort i en helt normal lagmaske.

Vi ser at det i Photoshop Elements, på samme måte om i Photoshop, ofte kan være flere måter å tilnærme seg en utfordring på. Det er alltid moro å finne «nye veier» til et ønsket resultat, sist men ikke minst: Det er utrolig lærerikt å sette seg ned og forske litt på programvaren man benytter. Ofte finner man løsninger på tidligere «problemer» når man holder på med helt andre ting.

Denne gjennomgangen kan virke svært vanskelig å forstå ved å bare lese gjennom den én gang. Jeg vil anbefale å lese den flere ganger, og også prøve med egne bildefiler. Siden dette er et tema som også er tildels vanskelig å forklare slik at mottaker skjønner prinsippet, setter jeg stor pris på hvis du kommer med tilbakemelding på ting som er uklart eller eventuell forandring i ordlyden i deler av denne gjennomgangen.

Have Fun!

Paul Konradsen paul@parakon.no

One Response to “Lagmaske i Photoshop Elements”

  1. Ragnhild Sier:

    Heisann.
    Ville bare takke for utrolig mange nyttige tips ift til Photoshop her. Også lyrte jeg på om du vet hvordan man lager en signatur på bildene evt copyright.
    mvh Ragnhild

Legg inn en kommentar