Selektiv Fokus I

Ofte ønsker man å isolere deler i et bilde slik at det kommer bedre fram ved å gjøre bakgrunn/forgrunn uskarp. Man kan selvsagt gjøre dette ved bruk av teleobjektiv og stor blenderåpning, men hvis man har et enkelt kompaktkamera kan det til tider være problemer med å få frem ønsket resultat.

Med fornuftig bruk av det nye «Lens Blur Filter» vi finner i Photoshop CS,kan man lage troverdige simuleringer av uskarp bakgrunn.

For å få dette til tar vi i bruk «Alpha Channels». Ved å lage en gradering fra sort til hvitt i en «Alpha Channel» har vi muligheten for å sette nøyaktig hvor vi ønsker at skarphetsplanet skal være i et bilde.

Nedenfor ser vi en elvebåt som vi skal gjøre uskarp i den delen som er lengst bort fra kameraet. Bildet til venstre viser originalopptaket, og bildet til høyre viser det ferdige resultat. Vi ser at vi har fått frem en fin overgang fra skarpt til uskarpt.


Vi ser her at bildet er skarpt hele veien.Vi ønsker at kun forgrunnen skal fremstå som skarp, mens bakgrunnen skal være passe uskarp (ute av fokus).

Vi velger «Gradient Tool» fra verktøyboksen. Hvis ikke «Gradient Tool» vises, så er det fordi det ligger bak «Malingspannet» eller «Paint Bucket Tool» som det heter i den engelske versjonen. Høyreklikk på verktøyknappen eller venstreklikk og hold museknappen inne en liten stund. Det kommer opp en hurtigmeny som du kan velge «Gradient Tool» fra.

Klikk deretter på «Channels» som normalt ligger i samme palett som «Layers», og lag en ny kanal ved å klikke på ikonet som vist i illustrasjonen nedenfor.


Den nye kanalen er helt sort. Vi skal lage en gradering i den fra sort til hvitt. Klikk med «Gradient Tool» i venstre bildekant, hold inne musknappen og dra en strek til høyre bildekant. For å få en helt vannrett strek, kan vi holde inne «SHIFT»- knappen samtidig som vi trekker streken. Slipp musknappen og vi ser at vi har nå fått en flott og jevn gradering fra den ene siden til den andre. Akkurat som på illustrasjonen under.


Klikk på «Layers» for å gå tilbake til bildet. Velg deretter «Lens Blur» fra «Filter»- menyen.


I dialogboksen for «Lens Blur» har vi en rekke innstillinger. Vi skal velge «Alpha Channel» i nedtrekksfeltet for «Depth Map Source». Vi skal gå gjennom hvordan denne fungerer, og samtidig skal vi se på et par andre kontroller.

Hvis vi ser på illustrasjonen under, så har vi to kontroller som er ringet inn. Med den første (1.), «Blur Focal Distance» kan vi kontrollere helt nøyaktig hvor vi ønsker at fokus skal være i bildet. Slideren står i illustrasjonen på 255. Det representerer hvitt, og dermed vil alt som er hvitt i «Alpha Channel 1» være i fokus. Graderingen vår gjør at resten vil gradvis bli uskarpt. Det som er sort i «Alpha Channel 1» vil være mest uskarpt. Prøv å trekke slideren helt til venstre og se at nå er det som er sort i «Alpha Cannel 1» er i fokus, mens resten blir gradvis uskarpt helt opp til det hvite i «Alpha Channel 1». Du kan også sette slideren i en hvilken som helst posisjon mellom 0 og 255.Den andre (2.) er hvor mye «Lens Blur» vi ønsker. Jeg har her satt den til 10. Det er litt mye for dette bildet, men jeg har gjort det for å få frem forskjellene bedre i illustrasjonen. Merk også at du under nedtrekksfeltet «Shape» kan simulere antall blader som blenderen i et kamera eller objektiv består av. Den står her på «Hexagon» hvilket betyr 6 blader. Det er et ganske vanlig antall irisblader i et objektiv.


Du kan også velge hva som skal være i fokus i et bilde ved å klikke direkte i forhåndsvisningsbildet. Her har jeg klikket litt til venstre for midten av bildet, og vi ser at det området som representerer en litt mørk grå valør i «Alpha Channel 1» (R:120 G:120 B:120) er nå blitt skarp mens både forgrunn og bakgrunn er uskarpe. Hvis vi ser på de røde pilene, vil vi se at de peker på samme plassering i skalaen 0-255.Klikk «OK» når du har satt skarphetsplanet du ønsker.


Her har jeg satt 255 som det ønskede skarphetsplan. Samtidig har jeg redusert radiusen (mengde uskarphet) til 7 for å få et mer naturlig og overbevisende resultat.Vi ser at det som er nærmest kameraet fremstår som skarpt, mens resten av bildet har fått en gradering mot mer uskarpt jo lenger vekk det er fra kameraet.Vil bare minne om at overdreven bruk av «Lens Blur»- filteret kan gjøre mer skade enn gagn. Uttrykket «Less is more» kommer til sin rett.

Have Fun.

Paul Konradsenpaul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.