Fjerne slagskygge – Part 2

Her er en variant av forrige gjennomgang, og denne gangen skal vi benytte Photoshop Elements 5.0. Som kjent så har vi ikke muligheten til å legge til lagmasker i Photoshop Elements. Det betyr allikevel at vi ikke kan benytte slike, men det kreves at vi gjør en liten omvei for å få dette til. Vi skal her se på hvordan vi fjerner skyggen man ofte får bak en person når vedkommende er fotografert mot en bakgrunn som ikke er så altfor langt unna, og med blits påmontert kameraet og da gjerne pekende rett mot personen som fotograferes.

Her har vi bildet vårt. Vi ser at det er en markant skygge bak personens øre og hals. Denne skal vi nå fjerne ved hjelp av en kopi av bakgrunnen og noe som ikke finnes i Photoshop Elements 5.0, nemlig lagmaske.

Her har vi lagpaletten. Det første vi skal gjøre er å kopiere en del av bakgrunnen som ser fin ut. Denne skal vi så benytte som ny bakgrunn i området hvor skyggen er.

Først velger vi Markeringsverktøyet fra verktøypaletten.

Så lager vi en markering i en del av bakgrunnen.

Nå skal vi lage en kopi av det markerte området og legge den på et eget lag. Vi kan selvsagt benytte «Layer via Copy» som vi finner under «Layer»- menyen, men en raskere måte å kopiere det markerte området på er å benytte hurtigtastkombinasjonen «CTRL + J». Vi ser i illustrasjonen under at vi har fått et nytt lag med den delen av bakgrunnen som vi markerte.

Nå skal vi flytte kopilaget over den delen av bildet som har den skjemmende skyggen, og vi velger «Flytteverktøyet» fra verktøypaletten.

Deretter går vi inn i selve bildet og flytter den lille bakgrunnsdelen til venstre slik at den dekker over skyggeområdet. Vi ser at det er mer som blir dekket over, og det skal vi fikse ved hjelp av en lagmaske.

Her er vi i lagpaletten, og vi ser at det ikke finnes noe ikon å klikke på for å legge til en lagmaske. Ikke finner vi muligheten i noen av menyvalgene heller. Dermed må vi improvisere litt. Photoshop Elements 5.0 har noe som kalles justeringslag. Vi skal ikke her komme så nøye inn på hva justeringslag gjør, men kort fortalt så kan man si at man justerer f.eks. kontrast i bildet ved hjelp av justeringslag. Siden justeringen ligger på et eget lag, kan man når tid som helst gå inn og justere på nytt hvis man ikke er fornøyd første gang.

Med justeringslag kommer det en maske som gjør at vi kan male bort deler hvor man ikke vil at justeringslaget skal ha effekt. Det er denne masken som er interessant for oss. Selve justeringen er i dette tilfellet ikke noe vi skal benytte, kun masken.

For å legge til et justeringslag klikker vi på ikonet som jeg her har markert med en rød pil. Da får vi opp en meny hvor vi har flere valg. Nå kunne vi omtrent valgt hva som helst fra listen, men vi skal her velge «Levels…» på grunn av at det er et av de nøytrale justeringslagene som ikke viser noen endringer hvis vi ikke justerer for det. Mer om dette har jeg skrevet i forrige gjennomgang for Photoshop Elements.

Vi har nå fått et justeringslag helt øverst i lagpaletten. For å kunne benytte masken i justeringslaget slik vi har tenkt, så må vi flytte dette justeringslaget under kopien av bakgrunnen.

Her har vi tatt tak i justeringslaget og flytter det nedover inntil vi får en tykk strek mellom de to lagene. Den tykke streken (som jeg har markert med en rød pil) forteller hvor justeringslaget kommer til å havne. Vi skal ha justeringslaget mellom de to andre lagene så dermed slipper vi bare musknappen for å flytte justeringslaget til ønsket posisjon.

Her ser vi at justeringslaget og bakgrunnskopien har byttet plass. Vi må gjøre bakgrunnskopien aktiv så vi klikker en gang i laget og ser at det blir markert med en mørkere grå farge.

For å få effekt av masken vi har i justeringslaget, så må vi kombinere det med bakgrunnskopien. Vi kan benytte menyvalget som i illustrasjonen under, eller vi kan benytte hurtigtastkombinasjonen «CTRL + G» for å gruppere de to lagene.

Vi ser nå at de to lagene er gruppert ved at bakgrunnskopien har fått en liten rettvinklet pil som peker ned mot justeringslaget. I tillegg er ikonet til bakgrunnskopilaget rykket inn.

Nå må vi aktivere masken. Det er denne vi skal male i med sort farge for å skjule den delen av bakgrunnskopien vi ikke vil skal vises, som f.eks. over øret og halsen til den som er fotografert.

Vi velger Pensel fra verktøypaletten, og vi sørger også for at sort er forgrunnsfargen i fargevelgeren på verktøypaletten.


Nå kan vi male direkte i bildet med sort farge der vi vil skjule bakgrunnskopien, og male med hvit farge der vi vil at bakgrunnskopien skal vises.

I illustrasjonen under maler jeg med en stor myk sort pensel, og vi ser hvordan bakgrunnskopien forsvinner etter hvert som vi maler. Maler vi for mye, er det bare å skifte farge til hvitt og male tilbake det som ble feil.


Her ser vi hvordan masken ser ut etter at vi har malt ferdig. Legg merke til at vi også maler inn både høyre, topp og bunnkant av bakgrunnskopien med en stor myk pensel. På den måten så får vi en jevn overgang som ikke vil vises.

Og her er resultatet. Vi har «lurt» Photoshop Elements 5.0 til å tro at den har lagmasker, og vi har effektivt fått fjernet slagskyggen vi hadde bak den avbildede personen.

Have Fun!
Signature

Paul Konradsen paul@parakon.no

Legg inn en kommentar