Fjerne slagskygge – Part 1

Dette er en «Down & Dirty» gjennomgang for hvordan man kan fjerne skygge man får bak et objekt hvis ikke f.eks. bakgrunnen også er lyssatt.

Her ser vi at vi har fått en skjemmende skygge bak personen som er fotografert. I dette tilfellet er det på grunn av at bakgrunnen ikke var lyssatt, og blitsen på kameraet pekte rett mot personen. La oss sette i gang.

Det første vi gjør er å kopiere bakgrunnslaget. Ta tak i det og dra det ned til ikonet for nytt lag i lagpaletten. Hurtigtastkombinasjonen er «CMD / CTRL + J».

Vi har nå fått en kopi som et nytt lag, og vi skal legge til en maske til dette laget. Planen er å flytte bakgrunnslaget til venstre slik at det rett under skyggen er en jevnt og fin bakgrunn. Ved å jobbe med maske kan vi dermed «male» vekk skyggen og den rene bakgrunnen som ligger i laget under vil dermed vises.

For å legge til en lagmaske klikker vi på ikonet nederst i lagpaletten. Når vi har klikket den, ser vi at vi har fått et nytt ikon i kopilaget. Dette er masken vi skal jobbe med.

Hvis vi nå prøver å flytte bakgrunnslaget så vil vi få opp en dialogboks som sier at laget er låst. Dette er fordi det er definert som et bakgrunnslag, og disse kan ikke flyttes. Vi må konvertere det til et vanlig lag, og for å gjøre dette dobbelklikker vi på ikonet til bakgrunnslaget i lagpaletten. Vi får opp en dialogboks som forteller oss at vi kommer til å lage et nytt lag av bakgrunnslaget. Vi klikker «OK».

Nå ser vi at bakgrunnslaget har skiftet navn, og nå er det et helt vanlig lag som vi kan flytte på.

Vi velger flytteverktøyet i verktøypaletten…

… og klikker direkte i bildet og flytter det til venstre. For at vi ikke skal være uheldig å flytte det i vertikal retning også så holder vi inne «SHIFT»- tasten. Da tvinger vi laget til kun å forflyttte seg horisontalt når vi tar tak i det og flytter det til venstre.

Vi ser i illustrasjonen under at det nederste laget er flyttet en god del til venstre.

Nå skal vi male over skyggen i det øverste laget slik at det som er i laget under vises. Vi klikker en gang på ikonet for masken vi opprettet for å gjøre den aktiv.

Så velger vi penselverktøyet fra verktøypaletten.

I verktøypaletten ser vi at fargene vi eventuelt hadde i fargevelgeren i verktøypaletten har nå endret seg til sort og hvitt. Vi passer på at sort er forgrunnsfargen. For å skifte mellom for- og bakgrunnsfarge kan vi klikke på den lille buede pilen rett over fargevelgeren. Hurtigtastkombinasjonen er bokstaven «X» på tastaturet.

Avhengig av bildets størrelse velger vi en passe stor pensel. (Det kan vi enkelt gjøre ved å høyreklikke i selve bildet når penselen er valgt i verktøypaletten).

Nå kan vi male med sort farge for å skjule skyggen i det laget som tilhører masken. Dermed vises den delen av laget som ligger under i det aktuelle området. Hvis vi er unøyaktig og ser at det begynner å gå ut over deler som ikke skal males over (i dette tilfellet øret og halsen), så endrer vi penselfargen til hvitt og maler tilbake det som skal vises i laget.

I illustrasjonen under har jeg malt med en litt hard pensel for å vise hvordan skyggen fjernes.

Her ser vi hvordan masken ser ut etter at vi har malt i den. Det området som er sort i masken skjuler det samme området i selve laget, og dermed vises det som ligger i det området i laget under.

Og her er det ferdige resultatet. Vi har fjernet den skjemmende skyggen forholdsvis raskt og effektivt. I illustrasjonen under har jeg fjernet skyggen totalt, men personlig ville jeg nok malt forsiktig i overgangsområdet med en litt stor hvit pensel for å legge tilbake bare en liten anelse skygge. På den måten ville det nok sett litt mer naturlig ut. Her vil et digitalt tegnebrett fra Wacom komme til sin rett siden man har trykksensitivitet og kan velge hvor mye farge man vil male med bare ved å endre hvor hardt man trykker pennen mot tegnebrettet.

Have Fun!

Paul Konradsen paul@parakon.no

One Response to “Fjerne slagskygge – Part 1”

  1. AK Sier:

    Thank you so much Paul – this was really informative and not too high level for me :O)

Legg inn en kommentar