Fra brunette til blondine II

logo_photoshop

Denne gjennomgangen er en oppfølger til forrige gjennomgang. Vi skal nå gjøre akkurat det samme; gjøre en brunette om til blondine, men denne gangen er håret veldig mørkt. Dermed må vi ta i bruk en annen fremgangsmåte for å få dette til. Jeg hadde egentlig tenkt å ta i bruk «Calculations», men siden det allerede var vist til en tutorial hvor denne teknikken ble benyttet så fant jeg ut at jeg skulle lage en annen vri på det hele. Og som vanlig så liker jeg å jobbe «non destructive».

Her har vi vår mørkhårete dame. Forrige metode ville ikke fungert like godt på dette bildet. I stedet skal vi gjøre bruk av justeringslag med «Levels» og «Selective Color».

brunette start

linje

Først skal vi gjøre håret litt lysere, og til det benytter vi «Levels». Vi benytter et justeringslag til dette i stedet for å kjøre «Levels» direkte på laget. Dermed kan vi komme tilbake og justere hvis vi ikke er fornøyd.

brunette channels

Her ser vi justeringslaget lagt til i lagpaletten. Ved å male i masken til justeringslaget kan vi velge at justeringen kun skal gjelde for håret.

Jeg ser nå også at jeg har valgt å bruke bakgrunnslaget som «Clipping Mask» (vi ser det på grunn av den rettvinklede pilen til venstre for ikonet). Dette hadde jeg ikke behøvd å gjøre siden det ikke er andre lag enn bakgrunnslaget under «Levels». Jeg benytter ofte «Clipping Mask» og dermed er det blitt en vane å holde inne «OPT / ALT»- tasten når jeg skal legge til et justeringslag. Da får vi opp en dialogboks hvor vi kan krysse av for «Clipping Mask», og også gi justeringslaget et navn, velge «Blending Mode» etc.

brunette channels

linje

I dialogboksen «Levels» har jeg endret på alle tre skyvekontrollene; skygge, mellomtone og høylys. Dette for å få tilbake litt av kontrasten vi mister når vi bare justerer for mellomtonene.

brunette channels

linje

Her ser vi hvordan bildet er etter justeringen med «Levels». Håret er allerede nå blitt mye lysere. Vi skal fortsette med et nytt justeringslag, men først skal vi kopiere bakgrunnslaget og legge det øverst i lagpaletten. Deretter skal alle justeringene foregå i det kopierte laget.

brunette channels

linje

Her har vi kopiert bakgrunnslaget og flyttet det over justeringslaget «Levels». Dette laget setter vi til Blending Mode; «Screen». Siden «Screen» gjør hele bildet lysere, legger vi til en maske og maler med sort der vi ikke ønsker at bildet skal være lysere. I illustrasjonen under kan vi se på miniatyrbildet for lagmasken at jeg har valgt at håret og bakgrunnen skal bli lysere. Også her legger vi til et «Levels» Justeringslag. Vi gjør her kun mindre justeringer for å lette opp skyggepartier i håret.

brunette channels

Hvis vi glemmer å holde inne «OPT / ALT»- tasten når vi skal legge til et justeringslag så kan vi gjøre det i etterkant ved å flytte markøren mellom de to lagene det gjelder og holde inn «OPT / ALT»- tasten. Vi får da et ikon som i illustrasjonen under, og når vi klikker oppretter vi av det nederste laget en «Clipping Mask» til det øverste laget.

brunette channels

linje

Her ser vi hvordan bildet er med Blending Mode satt til «Screen». På grunn av lagmasken vi har lagt til så er det kun håret som tar effekt av endringen.

brunette channels

linje

Vi fortsetter med et nytt justeringslag; «Selective Color». Det er dette justeringslaget som endrer hårfarge og også justerer for hvor lyst håret skal være. Det vi har gjort frem til nå kan vi se på som grunnarbeide. Også dette justeringslaget legger vi til en «Clipping Mask». Vi setter også «Blending Mode» til «Soft Light». Noen få andre «Blending Mode» vil også fungere, men de fleste gir gyselige resultat. Men, det er bare å prøve seg frem. I mitt bilde kan jeg få en dempet fargetone og litt gråskjær i håret ved å velge «Hue» eller «Darker Color» som «Blending Mode».

brunette channels

linje

Vi har mange muligheter for å manipulere med fargene i «Selective Color», men vi skal i dette tilfellet kun konstentrere oss om to; «Neutrals» og «Blacks. Begge finner vi i nedtrekksfeltet øverst i dialogboksen. Vi skal først se på den som vi justerer mest i; «Neutrals».

Vi trekker fra all Cyan og nesten all Magenta. Her vil det være forskjellige justeringer alt etter hvordan hårfargen var i utgangspunktet. Det er bare å prøve seg fram til vi er fornøyd. Det er verdt å merke seg at hvis vi oppdager et lite grønnskjær i håret etter hvert som vi jobber kan vi unngå dette ved å trekke fra litt mindre Magenta. Når det gjelder Yellow og Black så kan vi justere disse etter eget ønske. Det kommer helt an på hvor sterkt farge vi ønsker i håret. Jeg har også satt «Method» til «Relative». Kort fortalt så kan vi trekke litt mer i spakene når vi benytter «Relative» før justeringen trer i kraft. Benytter vi «Absolute» vil justeringen vises allerede ved mindre bevegelser av spakene.

tool dodge

linje

Den neste delen i dialogboksen for «Selective Color» er «Blacks». Her trekker vi kun ned «Black» til et minimum for å lette opp de mørkeste partiene i håret. Igjen, hvor mye vi trekker i denne vil avhenge av hvor mye skygge vi ønsker å trekke fra. I mitt tilfelle har jeg trukket «Black» helt ned.

tool dodge

Her ser vi forskjellen mellom «Black» satt til 0 og -100.

tool dodge

linje

Og her er resultatet. Det mørke håret er gjort lyst, og vi har også lagt til en gul farge. Ved å justere med «Selective Color» kan vi lage mange varianter av både lyshet og farge i håret.

tool dodge

Her er en annen variant, ikke fullt så fargerik men absolutt presentabel. Jeg har justert «Selective Color» – Yellow: -20 og Black: +5. Cyan og Magenta har jeg beholdt som før.

tool dodge

linje

Have fun!

Signature

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.