Fra brunette til blondine

logo_photoshop

I denne gjennomgangen skal vi se pÃ¥ hvordan vi kan endre hÃ¥rfargen til en person ved hjelp av Photoshop. Som allerede sagt mange ganger; det er som oftest flere fremgangsmÃ¥ter for Ã¥ komme frem til et resultat nÃ¥r man benytter Photoshop. FremgangsmÃ¥ten jeg her har benyttet er en jeg foretrekker nÃ¥r jeg skal endre farge pÃ¥ objekter som f.eks. hÃ¥r. Teknikken gjør bruk av lagmasker og justeringslag. Noe som igjen innebærer en sÃ¥kalt «non destructive» arbeidsmetode. NÃ¥r vi har laget en maske kan vi benytte denne i kombinasjon med fargekorrigering til kun Ã¥ endre fargen pÃ¥ hÃ¥ret.

Her har vi et bilde av en brunette. Vi skal endre hårfargen slik at hun fremstår som blondine. Jeg har med hensikt valgt et bilde hvor håret er litt livlig. Dette gjør at vi må benytte andre, litt mer avanserte metoder enn bare å lage en enkel markering rundt området som skal endre farge.

brunette start

linje

For å få en nøyaktig markering må vi lage en maske. Denne kan vi deretter benytte til flere operasjoner. Det første vi gjør er å gå fra lagpaletten og inn i kanalpaletten (Channels). Disse to palettene er i utgangspunktet plassert i samme panel, og hvis vi tidligere har slettet kanalpaletten kan vi få den tilbake igjen ved å gå til menyvalget:

‘Window’ > ‘Channels’

Her er vi i kanalpaletten, og vi ser at vi har 4 «lag», ett «lag» som kombinerer alle tre fargene rød, grønn og blÃ¥, og ett «lag» for hver av disse fargene. Disse lagene kalles «kanaler». Vi skal maskere ut hÃ¥ret, og ved Ã¥ klikke i de forskjellige kanalene i paletten kan vi se hvilken kanal som inneholder mest kontrast. Det er denne kanalen vi skal benytte som utgangspunkt ved Ã¥ kopiere den og sÃ¥ jobbe videre med den inntil vi har laget en tilfredsstillende maske.

brunette channels

linje

Vi ser at den blÃ¥ kanalen er den som er mest kontrastrik, og vi kopierer den ved Ã¥ ta tak i den og dra den ned til ikonet for «Create new channel».

brunette channels

linje

Vi har nå fått en kopi av den blå kanalen, og vi kan nå starte med å lage en god maske som vi kan benytte videre.

brunette channels

linje

I noen tilfeller ville jeg nÃ¥ valgt Ã¥ kjøre «Levels» pÃ¥ denne kanalen for Ã¥ gjøre den ennÃ¥ mer kontrastrik, men siden bildet inneholder veldig mye tynne hÃ¥rstrÃ¥ vil jeg ikke gjøre det. Ved Ã¥ kjøre «Levels» vil faren være tilstede for at vi i justeringen mister mye av disse tynne hÃ¥rstrÃ¥ene, og det ønsker vi ikke. I stedet skal lage mer kontrast ved Ã¥ jobbe med to verktøy som gjør det lyse partiet lysere og det mørke partiet mørkere, «Dodge» (gjøre lysere) og «Burn» (gjøre mørkere). Disse to verktøyene er som skapt til akkurat denne type jobb.

Vi velger først «Dodge»- verktøyet fra verktøypaletten.

tool dodge

linje

Nå vil jeg gjerne trekke fram bruk av digitalt tegnebrett. Benytter man et brett av denne typen, så kan man male inn ønsket mengde av den fargen eller gråtonen man jobber med. På den måten har man utrolig bra kontroll med den jobben man gjør. Mer info om digitale tegnebrett finner du på www.wacom.com

Har man ikke et digitalt tegnebrett kan man allikevel kontrollere penseltrykket ved Ã¥ velge sensivitet pÃ¥ penselen (Exposure) i den horisontale verktøylinjen rett under menylinjen. Denne kalles «Option Bar».

Her har jeg tatt ned «Exposure» til 10%. Det er alltid en god regel Ã¥ velge lave tall her og jobbe inn mengden med gjentatte penselstrøk. Man fÃ¥r ofte mye bedre resultat pÃ¥ den mÃ¥ten. Legg ogsÃ¥ merke til at jeg har satt «Range» til «Highlights». Dette gjør at penselstrøkene til «Dodge» kun vil fÃ¥ effekt pÃ¥ de lyseste pikslene. De mørke pikslene vil ikke bli pÃ¥virket selv om vi jobber med penselen over de. Det er allikevel verdt Ã¥ merke seg at de lyseste av de mørke pikslene allikevel vil bli litt lysere hvis vi «Dodger» over de.

dodge options

PÃ¥ samme mÃ¥te kan vi velge «Burn»- verktøyet og male over for Ã¥ gjøre de mørke pikslene ennÃ¥ mørkere slik at kontrasten øker. I eksemplet her har jeg satt «Exposure» til 8% og «Rang» til «Shadows». PÃ¥ samme mÃ¥te som med «Dodge»- verktøyet vil dette gjøre at «Burn» kun pÃ¥virker de mørke pikslene.

burn options

linje

For å få en effektiv arbeidsflyt er det greit å hele tiden veksle mellom de to verktøyene. Denne type jobbing kan ofte være svært tidkrevende og kan kanskje sette tålmodigheten på prøve. Husk allikevel at nøyaktig og presis jobbing vil gi gode resultater til slutt. Det er ingen grunn til å gi opp når man er kommet så godt igang. Et godt tips vil være å lagre dokumentet ofte. Det er svært irriterende å miste kanskje flere timers jobb bare fordi man ikke lagret med hyppige intervaller.

Her ser vi et utsnitt pÃ¥ hvordan den kopierte kanalen sÃ¥ ut før vi begynte med «Dodge & Burn»…

blue channel

… og etter at vi har jobbet en del med disse to verktøyene. Legg spesielt merke til at alt hÃ¥ret er ikke gjort helt sort. Det er viktig at vi lar enkelte partier være i grÃ¥toner. Hadde alt hÃ¥ret vært helt sort i masken, ville vi fÃ¥tt veldig skarpe kanter og det hele ville sett unaturlig ut. Her er det kun øvelse som behøves for Ã¥ bli god i Ã¥ lage hensiktsmessige masker.

blue channel

linje

NÃ¥ er det pÃ¥ tide Ã¥ endre pÃ¥ masken slik at den kun isolerer hÃ¥ret. Som vi ser i bildet over, sÃ¥ vises en del av øret og det betyr at hele ansiktet vises som grÃ¥toner i masken. Vi skal benytte «Dodge»- verktøyet over ansiktet og dermed blir dette fjernet fra kanalen. Et lite tips: Bruk «Dodge»- verktøyet kun i de omrÃ¥dene som grenser mot hÃ¥ret. NÃ¥r vi har laget et hvitt omrÃ¥de rundt hele ansiktet kan vi male resten med hvit pensel. Da slipper vi Ã¥ «Dodge» hele omrÃ¥det og vi sparer tid.

Her ser vi masken vår nesten ferdig. Legg merke til at jeg har brukt en myk hvit pensel for å gjøre overgangen fra ansikt til hår mykere enkelte steder (panne og øre).

brunette mask

linje

Masken er etter litt jobbing blitt tilfredsstillende, men hvis vi benytter den slik den er nÃ¥, sÃ¥ vil hÃ¥ret bli maskert. Vi ønsker at alt det andre skal bli maskert sÃ¥ derfor mÃ¥ vi invertere masken vÃ¥r. En enkel mÃ¥te Ã¥ gjøre det pÃ¥ er Ã¥ benytte hurtigtastekombinasjonen «CMD / CTRL + i». Vi ser at hÃ¥ret nÃ¥ er blitt hvitt og resten av kanalen er sort eller ulike grader av grÃ¥toner.

For Ã¥ lage en markering ved hjelp av masken kan vi klikke en gang i masken mens vi holder inne CMD / CTRL- tasten. Vi ser her at vi har fÃ¥tt «vandrende maur» rundt hÃ¥ret, og dette er markeringen vi er ute etter. Legg ogsÃ¥ merke til at det ser ut som om ikke alt hÃ¥ret er markert. Det er som om enkelte grÃ¥ partier ikke har fÃ¥tt markeringslinje. Dette er ikke noe Ã¥ uroe seg over. Markeringene i Photoshop er laget slik at de kun viser det som er 50% grÃ¥tt og lysere. Allikevel er disse pikslene ogsÃ¥ markert. Det er bare selve markeringen som ikke vises.

brunette mask inverted

linje

Vi mÃ¥ nÃ¥ gÃ¥ tilbake til lagpaletten, men hvis vi klikker i arkfanen for denne, sÃ¥ vil vi allikevel ikke se bildet vÃ¥rt. Det er kun masken som vises. Vi mÃ¥ derfor først klikke i det øverste «laget» i kanalpaletten slik at vi ser bildet. Deretter kan vi klikke i arkfanen for lagpaletten. I eksemplet under har jeg klikket pÃ¥ øyet til venstre i det øverste «laget» for Ã¥ se bildet. Deretter klikker jeg i arkfanen «Layers».

brunette channels

linje

NÃ¥ begynner selve hÃ¥rfargingen. Vi er nÃ¥ tilbake i lagpaletten og nÃ¥ skal vi opprette et justeringslag slik at vi kan endre hÃ¥rfargen. Ved Ã¥ benytte justeringslag kan vi til enhver tid gÃ¥ tilbake til justeringslaget og endre innstillingene vi har gjort. Dette er det som kalles Ã¥ jobbe «non destructive». Det er ingenting i originalbildet som endres.

Vi klikker pÃ¥ ikonet for justeringslag i bunnen av lagpaletten. Ikonet er to halvsirkler, en hvit og en sort som er satt sammen til en sirkel. Vi velger «Hue/Saturation» fra menyen.

adjustment layer hue saturation

linje

I dialogboksen for «Hue/Saturation» kan vi endre fargevalør, metning og lysstyrke. Her er det bare Ã¥ prøve seg frem til ønsket resultat. I bildet jeg har brukt har jeg satt inn verdiene som vises her, men disse verdiene vil være forskjellig alt etter hva original hÃ¥rfarge er. Ved Ã¥ justere for fargevalør kan man endre hÃ¥rfargen radikalt. Jeg skal her motstÃ¥ fristelsen til Ã¥ vise de skrekkelige eksemplene pÃ¥ forskjellige hÃ¥rfarger vi kan fÃ¥ frem.

Ved Ã¥ krysse av for «Preview» i dialogboksen kan vi se justeringene vi gjør i bildet under. Det er egentlig en nødvendighet i dette tilfellet at vi ser hva vi gjør av justeringer. NÃ¥r vi er ferdig klikker vi «OK».

hue saturation

linje

Her ser vi lagpaletten med det nye justeringslaget. På grunn av at vi hadde laget en markering av masken så ble denne automatisk lagt til justeringslaget og vi slipper dermed å legge til masken i ettertid. Dessuten er det mye enklere å justere når det maskerte området ikke vises. Hadde vi ikke hatt masken når vi justerte ville hele bildet fått justeringen og vi ville blitt distrahert av fargene. Dermed vill vi mest sannsynlig ikke fått frem akkurat den hårfargen vi ønsket på grunn av at våre øyne oppfatter fargene feil.

hue saturation

linje

Her har jeg benyttet akkurat samme fremgangsmÃ¥te, men denne gang et «Levels» justeringslag. Dette for Ã¥ gjøre hÃ¥ret litt lysere.

levels

linje

Og her ser vi resultatet; håret har fått en annen lysere farge og vi har muligheten til å gå tilbake til justeringslaget og endre denne fargen når tid som helst.

brunette end

Som sagt så er det flere fremgangsmåter man kan benytte for å komme frem til ønsket resultat når det gjelder Photoshop. Når man har lært en bestemt metode vil man alltid se hvor man kan benytte denne i andre sammenhenger, og man vil også etterhvert være i stand til å kunne kombinere flere metoder og dermed lage sin egen måte å gjøre ting på. Mulighetene er omtrent uendelige. Det som alltid er viktig er å sette seg ned og bruke Photoshop, aldri gi opp og hele tiden søke etter ny kunnskap. På den måten kan man etterhvert bli meget dyktig i dette fantastiske programmet.

Have fun!

Signature

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.