«Soft Look»

PS icon

Man kan benytte mange ulike teknikker for å oppnå visse effekter i et bilde. En av effektene, som gjerne blir brukt i portrettbilder er «Soft Look». Denne effekten ser man ganske ofte blir brukt i forbindelse med bryllupsbilder, konfirmasjonsbilder og barneportretter / dåpsbilder.

Vi skal her legge til en «Soft Look» til et helt vanlig «på kirketrappen»- bryllupsbilde. Det er ikke gjort noe spesielt med originalbildet utover normal konvertering fra RAW- fil.

Startbilde

Det første vi gjør er å kopierer bakgrunnslaget.

Layer Copy

Vi har nå fått en kopi av bildet. Denne skal vi gjøre uskarp ved hjelp av «Gaussian Blur».

Gaussian Blur

Dette uskarpe laget skal vi også lage en kopi av. Deretter skal vi sette «Blend Mode» til henholdsvis «Lighten» og «Darken». Dette gjør at bakgrunnslaget vil vise gjennom i de mørke partiene og de lyse partiene i de to lagene. For å få effekt av dette må vi også gjøre disse to lagene mer gjennomsiktig. Det gjør vi ved å gi de en lavere «Opacity» enn 100%.

Her ser vi at de to lagene har fått nye navn. Jeg har her kalt de «Lighten» og «Darken». Begge lagene har fått 50% Opacity slik at vi skal kunne se bakgrunnslaget gjennom de to effektlagene.

Nå kan vi justere styrken av softingen med å endre opasiteten for de to uskarpe lagene. Jo høyere opasitet, jo softere blir effekten.

Layer Blur Darken Layer BLur Lighten

Her har vi bildet med effekten som vi har satt i de to uskarpe lagene.

Vi kunne gjerne stoppet her, men det er fortsatt mulig å forbedre resultatet en smule.

Soft Image

Vi kopierer bakgrunnslaget en gang til og flytter det øverst i lagpaletten.

Deretter gir vi dette laget en effekt; «Diffuse Glow». Denne effekten alene ville kun få objektene til å virke bleke, men sammen med de to lagene vi allerede har laget, vil vi se at vi kan få frem veldig spennende effekter.

Effekten finner vi ved å velge: ‘Filter’ > ‘Distort’ > ‘Diffuse Glow’

Her er innstillingene jeg har brukt. Som vi ser så er det kun små justeringer. Prøv deg gjerne frem med egne innstillinger. Du får en forhåndsvisning av filteret i filtergalleriet.

Diffuse Glow

Her har jeg gitt laget navnet «Glow», og jeg har satt «Opacity» til 20%.

Diffuse Glow Normal 20

Vi ser her hvordan bildet ser ut med denne effekten.

Soft Image

Vi kunne stoppet her også, men la oss prøve med forskjellige «Blend Modes» og varierende opasitet:

Blend Mode: Soft Light, Opacity: 50%.

Layer Soft LightSoftlight

Blend Mode: Hard Light, Opacity: 50%.

Hard LightHard Light

Blend Mode: Screen, Opacity: 50%.

ScreenScreen

Blend Mode: Overlay, Opacity: 80%.

OverlayOverlay

Som vi ser, så kan vi få fram ulike effekter bare ved å variere forskjellige parametre i Photoshop. Selv om jeg i mine eksempler har vært veldig forsiktig med mengde uskarphet, er alle eksemplene mye mer «Smooth» enn originalbildet. Dette på grunn av kombinasjonen uskarpe lag og blandingsmodus. Det siste eksemplet; «Overlay» med 80% opasitet gir en høyere kontrast. Spennende kombinasjon hvor vi egentlig har beveget oss et godt stykke fra det «softe» utseendet, men allikevel beholder en viss mykhet i bildet. Dette til tross for den høye kontrasten.

En teknikk som kan være nyttig sammen med de uskarpe lagene er å legge til en lagmaske til hvert lag og så male med gråtoner i masken for hvor mye som skal vises av det uskarpe laget. Maler man med sort, så vil man dekke over det som er i laget og de lag som ligger under vil vises. På motsatt vis, alt som er hvitt i lagmasken gjøre at det som er i laget vises. Ofte maler man i slike masker med sort farge over øyne, munn, tenner, nesebor, øyebryn osv. for at disse skal fremstå skarpere enn resten av laget.

Som alltid med Photoshop, det er uante muligheter for den som ønsker å utforske litt. Prøv deg gjerne fram med egne innstillinger i forskjellige filtre og varier med «Blend Modes». Det vil alltid være svært lærerikt, og kanskje kommer du over en kombinasjon innstillinger som virkelig gjør underverker med et bilde.

Have Fun!

Signature

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.