Hvor stor er egentlig bokstavene? Hva er 9 eller 36 punkt

Logo Typografi

Etter hvert som vi blir kjent med diverse tekstbehandlingsprogrammer og andre typer programmer hvor man kan angi skriftstørrelse (typografi: skriftgrad), så vet man omtrent hvor stor teksten blir når man skriver ut et dokument. Allikevel kunne det vært interessant å vite nøyaktig hvor stor de forskjellige skriftstørrelsene er i millimeter.

For å lage dette oppsettet tar vi utgangspunkt i «en tomme» som er 2,54 cm. Tomme (benevnes med «) som målestandard bruker vi egentlig hele tiden uten av vi reflekterer over det. F.eks. i Word er standardmarger satt til 2,5 cm. Utgangspunktet er 1″ (2,54 cm) men siden Microsoft har valgt å ha bare en desimal når man setter marger så blir det 2,5 cm. Fra Word 2003 så vil det stå 2,54 cm når man går inn i margoppsettet i et nytt dokument, men så snart man begynner å endre verdiene så går innholdet i verdiboksene over til en desimal. Skal man ha nøyaktig enhet må man skrive denne inn manuelt. Utgangspunkt i tommer er det også i Word med standard tabulatoravstand (1,27 cm) som er det samme som 1/2».

Vi kan ta et eksempel til; helt frem til Excel 2007 har standard cellehøyde vært 12,71 punk. Dette blir 4,48 mm og skal (litt unøyaktig) tilsvare 3/16″ som egentlig er 4,76 mm. Hvis vi overser denne lille unøyaktigheten i omregningen og reduser antall desimaler til 2, så får vi et mer behagelig tall å forholde oss til: 4,5 mm. I Excel 2007 er standard cellehøyde satt til 15 punkt, som tilsvarer 5,29 mm. Igjen, hvis vi reduserer antall desimaler til 2, så får vi 5 mm.

Linje
Ett punkt er definert som 1/72 tomme. Hvis vi benytter dette størrelsesforholdet kan vi lage følgende tabell fra 1 til 72 punkter (1″):

Punkt mm
1 0,353
2 0,706
3 1,058
4 1,411
5 1,764
6 2,117
7 2,469
8 2,822
9 3,175
10 3,528
11 3,880
12 4,233
13 4,586
14 4,939
15 5,292
16 5,644
17 5,997
18 6,350
19 6,703
20 7,055
21 7,408
22 7,761
23 8,114
24 8,467
25 8,819
26 9,172
27 9,525
28 9,878
29 10,230
30 10,583
31 10,936
32 11,289
33 11,641
34 11,994
35 12,347
36 12,700
37 13,053
38 13,405
39 13,758
40 14,111
41 14,464
42 14,816
43 15,169
44 15,522
45 15,875
46 16,227
47 16,580
48 16,933
49 17,286
50 17,639
51 17,991
52 18,344
53 18,697
54 19,050
55 19,402
56 19,755
57 20,108
58 20,461
59 20,814
60 21,166
61 21,519
62 21,872
63 22,225
64 22,577
65 22,930
66 23,283
67 23,636
68 23,988
69 24,341
70 24,694
71 25,047
72 25,400

Linje
Nå er det litt lettere å forholde seg til punktstørrelsene, men vi har et annet problem å forholde oss til. Fra tid til annen kan vi legge merke til at f.eks. 12 punkt størrelse for en gitt skrifttype er mindre eller større enn 12 punkt størrelse for en annen skrifttype. Dette henger sammen med at når vi sier f.eks. 12 punkt skriftstørrelse så er det egentlig ikke selve bokstavens størrelse som er 12 punkt, men avstanden mellom linjene. Hvis vi holder oss til 12 punkt og vi vet at ett punkt er 1/72″ så vil altså 1″ inneholde 6 linjer med denne punktstørrelen. Selv om mange skrifttyper innehar omtrent samme bokstavstørrelse for de forskjellige punktene, så vil vi altså noen ganger oppleve at det er forskjell i størrelsene for enkelte skrifttyper.

Linje
I illustrasjonen under vises 5 forskjellige skrifttyper og alle er 12 punkt men har altså forskjellige bokstavstørrelser. Legg merke til innsettingspunktet som, i et tekstbehandlingsprogram, også viser punktstørrelsen som en vertikal blinkende stolpe.

Skriftstørrelser

Linje
Tilnærmingen til kunnskapen om skriftstørrelser og diverse avvik virker uryddig og vanskelig til å begynne med, men når man har blitt kjent med begrepene og oppsettet for størrelsene vil det være mye lettere å forstå.

Have Fun!

Signature

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.