Kantutjevning av skjermskrifter i Windows

Logo Vista

Ved å lage jevnere overganger på skriftkantene til skrift som vises på dataskjermen, gjør man teksten lettere å lese og dermed kan vi også unngå å anstrenge øynene hvis vi sitter lenge foran dataskjermen. Teknikken heter ClearType og fungerer best med LCD- skjermer. Det var Microsoft som i januar 2000 lanserte ClearType, og har vært tilgjengelig i Windows XP siden oktober 2001.

I Windows Vista er det til og med nye skrifttyper som er konstruert for bruk med ClearType; Calibri, Cambria, Candara, Consolas, Constantia og Corbel.

I Windows Vista er også ClearType slått på som «default», men ikke i Windows XP. Der må funksjonen slås på manuelt. Det kan jo tenkes at noen også har slått av ClearType i Vista så vi skal her se på hvordan vi skal få den slått på igjen. Selv om jeg i denne gjennomgangen benytter Vista, så er ClearType tilgjengelig på samme sted i Windows XP.

Linje

Her har vi kontrollpanelet i Windows Vista, og ClearType finner vi ved å klikke på kontrollpanelvalget «Utseende og Personalisering». I neste del av kontrollpanelet må vi velge «Endre Fargeoppsettet» for å komme inn i riktig dialogboks.

Bilde 1

Linje

En kanskje lettere fremgangsmåte er å høyreklikke direkte på skrivebordet og velge «Tilpass».

Bilde 2

Linje

Vi kommer da inn i «Personalisering» og klikker på «Vindusfarge og -utseende».

Bilde 3

Linje

Her er vi endelig i dialogboksen hvor vi har tilgang til «ClearType». Klikk på knappen «Effekter..»

Bilde 4

Linje

Som vi ser så står det «Standard» i dialogboksen jeg har fått opp. Det betyr at ClearType ikke er aktivisert.

Bilde 5

Linje

I nedtrekksfeltet har vi kun to valg; Standard og ClearType. Jeg har her valgt ClearType.

Bilde 6

Linje

For å se forskjellen har jeg tatt et bilde av litt tekst i Notisblokka. Vi ser hvor spinkel teksten ser ut uten ClearType slått på, og hvor fyldig og mer lettlest den er når ClearType er slått på.

Bilde 7

Bilde 8

Linje

Nå kan vi nok for de aller fleste stoppe her, men for de som skulle være interessert i ennå mer kontroll med ClearType skal vi ta dette et lite steg videre.

På websidene til Microsoft kan man laste ned et lite program som heter «ClearType Tuning», og som er et program i PowerToy- serien. Du finner det ved å følge denne koblingen: http://www.microsoft.com/typography/ClearTypePowerToy.mspx

Når du har installert programmet legger det seg i kontrollpanelet, under kategorien «Utseende og Personalisering». I illustrasjonen under ser vi at «ClearType Tuning» har lagt seg nederst i den nevnte kategorien i kontrollpanelet.

Bilde 9

Linje

Når vi klikker på ikonet starter vi «ClearType Tuning», og som vi ser så er det et forholdsvis enkelt program med to arkfaner; i den første en veiviser og i den andre et panel for de som ønsker å justere selv. Vi skal se på veiviseren først ved å klikke på «Start Wizard».

Bilde 10

Linje

Første steg er å klikke i den tekstboksen hvor teksten ser best ut. Dette kan variere fra skjerm til skjerm. Vi skal komme tilbake til hvorfor.

Bilde 11

Linje

Her har jeg klikket i tekstboksen til venstre, og vi ser at vi får en blå ramme rundt den vi har valgt.

Bilde 12

Linje

I neste steg får vi opp seks tekstbokser. Hvis vi studerer disse nærmere så ser vi at teksten går fra å være meget fyldig til mindre fyldig mellom tekstboks en og seks. Igjen, her er det å klikke i den tekstboksen hvor teksten ser best ut på den skjermen du kjører veiviseren.

Bilde 13

Linje

Jeg har her klikket i den tredje tekstboksen, og klikker «Neste» for å gå videre.

Bilde 14

Linje

I det siste steget får vi opp diverse «Sample»- tekst med litt informasjon om skrifttypen. Her vil vi også kunne se hvordan våre justeringer gjør seg gjeldende når det gjelder de forskjellige skrifttypene. Vi kan velge å gå tilbake for å gjøre om justeringene hvis vi ikke er fornøyd, eller vi kan avslutte veiviseren ved å klikke «Fullfør».

Bilde 14

Linje

Her har jeg startet «ClearType Tuning» på nytt, og denne gangen har jeg valgt arkfanen «Advanced». Panelet er ikke så avansert, men er ypperlig for de som vil gjøre justeringene selv uten å benytte veiviseren. Innstillingene vi har her er akkurat de samme. Det er kun to deler som er viktig her, nemlig kontrastjusteringen som har en glidebryter vi kan benytte. Denne glidebryteren har 13 ulike «stopp», altså mye mer enn de seks tekstboksene vi hadde ved hjelp av veiviseren. Når vi setter glidebryteren helt til venstre er det samme justering som i den første tekstboksen i veiviseren, mens glidebryteren satt helt til høyre er det samme som den sjette tekstboksen i veiviseren. I mitt tilfelle lar jeg bare glidebryteren stå på standardinstillingen som er 1.4.

Legg også merke til at vi kan velge hvilken type skrift som skal vises i tekstboksen ved å velge: «Set Sample Font…», samt at vi kan velge at innstillingen kan settes som standard for alle brukerne av datamaskinen.

Bilde 15

Linje

Den andre delen som er viktig her er «LCD Screen Striping». Dette er det jeg skrev vi skulle komme tilbake til når vi var i veiviserens første steg med de to tekstboksene. Noen skjermer viser fargene i rekkefølgen RGB, mens andre skjermer viser fargene i rekkefølgen BGR, og derfor må vi justere for dette ved å velge hvilken striping vår skjerm viser fargene med. Dette er det ikke noe fasitsvar på, og den beste måten å finne dette ut på er rett og slett å se i hvilken posisjon teksten ser best ut; RGB eller BGR. Vi har vel alle fra tid til annen kunne sett at tekst har en liten «halo» av farge rundt bokstavene, og dette er et produkt av at det er valgt feil «LCD Screen Striping» i forhold til skjerm. Vi kan selvsagt ikke gjøre så mye med en dårlig skjerm hvor vi vil se en viss «fargebryting» uansett hvor mye en justerer, men i de fleste tilfellene vil vi se en forbedring ved å velge riktig stripemetode.

I illustrasjonen under har jeg forstørret et skjermbilde hvor jeg har valgt begge stripemetodene og hvis vi ser nøye etter så vil vi se at det ligger en anelse farge på utstiden av bokstavene. Vi ser det best de steder hvor bokstavene buer den ene eller andre veien. Vi velger den stripemetoden hvor teksten ser best ut.

Bilde 16

Linje

Bare for å se forskjellene har jeg i illustrasjonen under valgt «Standard», og vi ser med en gang hvor spinkel teksten blir i programvinduet og hvor dårlig lesbar den blir.

Bilde 17

Linje

Helt til slutt; hvis en ikke ønsker å installere «ClearType Tuning» på sin maskin men allikevel ønsker å kunne justere «ClearType» så finnes det en «online»- løsning for dette. Du finner den ved å benytte følgende kobling: http://www.microsoft.com/typography/cleartype/tuner/Step1.aspx

Denne «online»- løsningen benytter samme fremgangsmåte som veiviseren i «ClearType Tuning».

Have Fun!

Signature

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.