Utvid Windows- partisjon i Parallels

Logo Parallels

Jeg har fått flere henvendelser fra personer som har installert Windows på sin Intel- Mac via Parallels og som ønsker å gjøre partisjonen med Windows større. Når man installerer Windows via Parallels, så er «default» størrelse satt til 32Gb, og etter hvert som man installerer flere programmer etc., vil denne partisjonen fort bli for liten.

Det er i mange tilfeller vanlig å la innstillinger stå slik en installasjonsveiviser foreslår. I tilfellet med installering av Windows via Parallels på en Mac tenker man kanskje at 32Gb er nok i massevis og så etter en tid innser man at dette var kanskje ikke nok allikevel. Det vil ikke fungere å bare utvide partisjonen i Windows. Siden Parallels lager virtuelle harddisker til installasjonene, trenger vi et verktøy kalt «Parallels Image Tool» først for å øke størrelsen på den aktuelle «harddisken».

Vi starter med å navigere oss fram til mappen vi har Parallels liggende i. Normalt vil denne ligge under Program- mappen som ligger direkte i systemdisken. I illustrasjonen under har jeg funnet fram til riktig mappe, og vi ser at «Parallels Image Tool» ligger der. Det er bare å dobbelklikke den for å starte prosessen.

parallels_utvidpartisjon_01

linje

Det første bildet vi får opp er en informasjon om hva vi kan gjøre med dette verktøyet. Vi klikker «Continue» for å gå videre.

parallels_utvidpartisjon_02

linje

Neste steg er å fortelle hvilken installasjon vi ønsker å utvide «harddisken» til. Jeg har her valgt Vista- installasjonen jeg har liggende på en egen harddisk som kalles «Windows».

parallels_utvidpartisjon_03

linje

I neste steg har vi flere valg, som f.eks. å splitte eller slå sammen partisjoner. Vi skal selvsagt velge «Increase the disk capacity».

parallels_utvidpartisjon_04

linje

Her er vi kommet til den delen i veiviseren hvor vi skal sette den nye størrelsen. Jeg har i denne omgang satt den nye størrelsen til 60Gb. For å sette igang prosessen med utvidelse av den virtuelle harddisken klikker vi på «Start».

parallels_utvidpartisjon_05

linje

Det kommer opp en prosessmåler som viser hvor langt prosessen er kommet. Merk at denne operasjonen kan ta litt tid. Time for coffee break.

parallels_utvidpartisjon_06

linje

Når «Parallels Image Tool» er ferdig med utvidelsen av harddisken kommer dette vinduet fram i veiviseren. Vi ser at utvidelsen har gått smertefritt. Vi avslutter operasjonen med å klikke «Finish» og «Parallels Image Tool» avsluttes.

parallels_utvidpartisjon_07

linje

Det er nå tid for å gå inn i Windows for å se hva som har skjedd. I illustrasjonen under har jeg startet Windows Vista og klikket meg fram til «Datamaskin» som man finner i startmenyen.

Men her er det noe som ikke er riktig som forventet. Vi har nettopp utvidet den virtuelle harddisken ved hjelp av «Parallels Image Tool» i OSX men allikevel viser den bare 50Gb (48,8Gb) total kapasitet når vi går inn i Windows Vista.

Det som har skjedd er at vi har utvidet partisjonen, men vi har ikke «fortalt» Windows at den skal benyttes som en utvidelse til den eksisterende harddisken.

parallels_utvidpartisjon_08

linje

Det vi må gjøre er å utvide C- disken til også å omfatte den nye partisjonen vi har laget.

En enkel måte å komme til diskbehandlingen er å klikke på «Start»- knappen og deretter høyreklikke på «Datamaskin» og velge «Behandle». Vi kommer da direkte inn i datamaskinbehandlingen.

parallels_utvidpartisjon_09

linje

Her er vi kommet inn i datamaskinbehandlingen og etter at vi har klikket på:

‘Systemverktøy’ > ‘Lagringsplass’ > ‘Diskbehandling’ i oppgavefeltet til venstre så ser vi hvorfor den nye partisjonen ikke var tatt med under C- disken. Partisjonen vi lagde ligger «Utildelt». Nå kunne vi formatert den delen som en frittstående disk på 10Gb, men vi skal istedenfor legge den til C- disken slik at den blir større.

parallels_utvidpartisjon_10

linje

Her er et utsnitt som er mer lesbart. Vi ser den nye partisjonen til høyre på 10Gb (9,77Gb).

parallels_utvidpartisjon_10b

linje

For å utvide partisjonen (C- disken) høyreklikker vi på den og velger «Utvid volum…». Vi kunne også benyttet menyvalget «Handling» eller klikket på «Flere handlinger» i feltet til høyre, men et vanlig høyreklikk er nok raskere i dette tilfellet.

parallels_utvidpartisjon_11

linje

Veiviseren for utvidelse av harddisken starter, og det er bare å klikke «Neste» for å gå videre.

parallels_utvidpartisjon_12

linje

I neste vindu kunne vi gjort endringer i størrelsen hvis vi ønsket å lage 2 eller flere partisjoner, men vi skal selvsagt benytte alle 10Gb til utvidelsen av C- disken så vi gjør ingen endringer i dette tilfellet.

parallels_utvidpartisjon_13

linje

Etter at vi klikket neste i forrige vindu kommer siste steg i veiviseren opp. Vi gjennomfører utvidelsen av C- disken ved å klikke «Fullfør»

parallels_utvidpartisjon_14

linje

Tilbake i diskbehandlingen ser vi at vi nå har fått en partisjon av den virtuelle disken på 60Gb (58,59Gb). Nå blir det spennende å se om dette også er endret i det vanlige vinduet vi benytter for å se harddiskene, nemlig «Datamaskin» (som tidligere het «Min Datamaskin»).

parallels_utvidpartisjon_15

linje

Ingen endringer? Trykk «F5» eller høyreklikk i vinduet og velg «Oppdater» og vi ser at C- disken nå er øket i størrelse til 60Gb (58,5Gb), og vi har mer harddiskplass å boltre oss på.

parallels_utvidpartisjon_16

linje

Denne fremgangsmåten kan vi selvsagt også benytte på andre virtuelle harddisker vi har laget. I illustrasjonen over ser vi at jeg i tillegg til hoveddisken også har laget 2 andre disker som jeg benytter til diverse lagringer. Legg også merke til at H- disken snart er klar for en utvidelse (hvis jeg ikke skulle finne på å rydde litt opp i den og slette unyttige filer).

Have Fun!

Signature

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.