Kombinere flere eksponeringer i ett bilde

PS icon

Det finnes mange teknikker for å kombinere to eller flere bildeopptak i ett bilde og dermed få frem detaljer i både høylys- og skyggepartier. I denne gjennomgangen tar vi for oss kun ett opptak og legger flere versjoner av dette oppå hverandre i Photoshop og justerer for lysstyrken gjennom lagmasker.

Her har vi et opptak i Bridge som er undereksponert i deler av bildet. Hvis vi kun justerer råfila i f.eks. Adobe Camera Raw, så vil vi nok få fram både moloen og bebyggelsen, men mye annet vil bli utbrent. Derfor skal vi benytte to utgaver av denne råfila. Først skal vi ta inn en versjon i Photoshop som ikke er justert.

Bilde 1

Linje

Nå kunne vi tatt råfila inn direkte, men det er flere grunner til at jeg ikke vil det i dette tilfellet. For det første; hvis jeg hadde tatt den inn direkte så kunne jeg ikke tatt inn samme råfila på nytt med en annen justering. Da måtte jeg kopiert den først, fordi ellers ville bare Photoshop vist den fila som allerede var tatt inn uten å ta inn den nye versjonen.

For det andre; Ved å ta råfila inn som et «Smart Object» så kan jeg dobbelklikke på den i lagpaletten og få råfila opp i ACR igjen for nye justeringer. Som jeg mange ganger tidligere har nevnt, så liker jeg å jobbe «non destructive», og denne teknikken lever virkelig opp til uttrykket.

I Bridge velger vi ‘File’ > ‘Place’ > ‘In Photoshop’.

Dette gjør at råfila åpnes i Photoshop som et «Smart Object».

Bilde 2

Linje

Vi ser at råfila er kommet på plass i lagpaletten, og vi kan se at ikonet er forskjellig fra det vi normalt ser. Dette er ikonet til et «Smart Object».

Bilde 4

Linje

Den versjonen vi har fått inn i Photoshop er altså ikke justert. Hadde Camera Raw Preferences vært satt opp til å justere råfiler som «Camera Raw Default», så hadde vi også fått den inn justert etter gjeldende innstilling.

Bilde 5

Linje

Vi går tilbake til Bridge og gjør det samme på nytt:

velger ‘File’ > ‘Place’ > ‘In Photoshop’. Denne gangen åpnes fila i Camera Raw, og vi justerer den slik at vi får fram moloen og bebyggelsen. Her har jeg satt eksponeringen til +1.50

Deretter klikker vi «OK» for å ta fila inn i Photoshop.

Bilde 6

Linje

Vi ser her at vi har nå fått to «Smart Objects» i lagpaletten, og siden den mørke versjonen var best på alt annet enn bebyggelsen, så bytter vi plassene til de to lagene. Ta tak i et lag og flytt det over eller under det andre laget. Jeg har her tatt det øverste laget og flyttet det under det nederste mørke laget.

Bilde 7

Linje

Nå er vi klar til å begynne å jobbe med selve bildet. Det første vi gjør er å legge til en lagmaske slik at vi kan male i den med sort eller gråtoner og dermed dekke over den delen av det mørke laget som vi ikke ønsker å se. Resultatet er at det som ligger i samme området i laget under vil vises istedenfor.

Bilde 8

Her har vi fått lagmasken på plass.

Bilde 9

Linje

Her har jeg bare tatt en pensel med sort farge og malt direkte inn i bildet etter at jeg klikket på lagmasken for å gjøre den aktiv. Vi ser at det som vi malte i bildet også vises i lagmasken, og det lyse laget under vises der vi har malt med sort farge. Vi skal selvsagt ikke ha det slik så vi trykker (CMD /CTRL + Z) for å angre det vi malte inn.

Bilde 10

Linje

Her har jeg istedenfor begynt å male med sort pensel over berget og bebyggelsen. Jeg har vært unøyaktig og dermed har jeg malt «utenfor». Dette må rettes opp med å zoome inn i bildet og benytte en mindre pensel med hvit farge for å «dekke over» igjen. Slik holder vi på med hele området som vi skal gjøre lysere.

Det finnes mange teknikker man kunne benyttet her. I dette tilfellet har jeg valgt en pensel og er da nødt til å male inn gråtonene i masken. En mer avansert teknikk ville være å lage en maske som en egen kanal og så kopiere denne inn i lagmasken. Det får vi gå gjennom en annen gang. Å male med pensel fungerer helt greit i denne øvelsen.

Bilde 11

Linje

Nå finner vi plutselig ut at havet og fjellene gjerne kunne vært mørkere. På grunn av at vi har fått lagene inn som «Smart Objects» er det nå bare å dobbelklikke på ikonet til det mørke laget og dermed får vi opp fila igjen i Camera Raw og vi kan fortsette justeringen. En eventuell tidligere justering vil være intakt og vises. Her har jeg justert ned eksponeringen til -70 og kontrast opp til +41. Vi ser i forhåndsvisningen at bildet er blitt betydelig mørkere.

Bilde 14Linje

Her har jeg vært mer nøyaktig i lagmasken når jeg brukte penselen, og vi ser at vi har utjevnet den store forskjellen som var i de lyse og mørke partiene i originalopptaket. Legg spesielt merke til bølgen som slår opp nærmest kaihuset. Den har jeg malt over med en gråtone slik at den ikke ble for utbrent. Se også neste illustrasjon (selve lagmasken).

Bilde 15

Her ser vi selve lagmasken. For å få fram denne kan vi klikke i ikonet til lagmasken mens vi trykker ned (OPTION / ALT)- knappen på tastaturet. For å gå tilbake til bildet klikker vi bare i ikonet på samme måte. Vi kan også bare klikke direkte i bildeikonet i lagpaletten, men da må vi klikke tilbake i ikonet til lagmasken for å gjøre den aktiv.

Legg spesielt merke til den delen i lagmasken som ligger der bølgen er (ref: forrige illustrasjon), og også at jeg her har malt langs veggen til kaihuset med en hardere pensel for å få et bedre skille mellom det mørke og det lyse partiet. Berget rett på høyresiden av kaihuset er også malt med en gråtone siden det ble for lyst med sort farge.

Bilde 16

Linje

La oss ta en liten titt på før/etter og sammenligne (ok, nesten før/etter siden vi har justert det mørke laget litt mørkere). Hold inne (SHIFT)- tasten mens du klikker i lagmasken. Vi ser at vi får et kryss over den, og det betyr at vi har deaktivert den midlertidig. For å aktivere lagmasken igjen klikker vi bare i den (uten å holde inne noen tast).

Bilde 13

Linje

Her er (nesten) før.

Bilde 17

Og her er etter. Kanskje vi skulle gjøre stranden litt lysere? Vi benytter samme teknikk og maler inn med en mørk gråtone eller sort over den delen av stranden som vi ønsker å justere.

Bilde 17b
Linje

Her har jeg malt med en stor sort pensel over stranden, og jeg ser at det er alt for mye. I tillegg er det et parti i berget i bakgrunnen som er altfor lys. Den må også pensles over med?… Riktig: en gråtone for å få tilbake litt av det mørke laget.

Bilde 18

I stedet for å angre og male på nytt over stranden, så velger vi: ‘Edit’ > ‘Fade Brush Tool’. Dette må gjøres som første handling etter at vi har malt inn over stranden. Gjør vi andre ting først, mister vi muligheten til å «fade» penselstrøket.

Bilde 20

Her har jeg satt «Fade» til 50% og vi ser at stranden er blitt akkurat passe lys.

Bilde 21

Linje

Her er det lyse partiet i berget også justert til riktig lyshet.

Bilde 22

Linje

Bare for å illustrere at vi kan ha flere lag med «Smart Objects», så legger vi til ennå en ny justering av råfila. Denne gangen mye mørkere for å få frem mer dramatikk i skyene og fjellet. Vi ser at den legger seg øverst i lagpaletten, og vi legger til en lagmaske og maler med sort i det området hvor vi ikke ønsker at den nye justeringen skal vises. Dermed vises de andre to lagene istedenfor i det partiet.
Bilde 23

Linje

Og her er det ferdige resultatet. Det som er så fortreffelig med denne metoden at vi når som helst nå kan dobbelklikke på ønsket «Smart Object» og justere råfila som ligger i det laget.

Metoden vi har benyttet kan også brukes til f.eks. en JPEG- fil som er justert i to versjoner (mørk og lys) og lagt over hverandre i to lag med lagmaske i det øverste laget, men vi får da selvfølgelig ikke justeringsmulighetene vi har ved å benytte råfiler og «Smart Objects». Det nærmeste vi da kommer er å benytte justeringslag som vi kan dobbelklikke i og forandre justeringen.
Jeg må få legge til at å male i en lagmaske med en datamus ikke er noe særlig, og et tegnebrett fra Wacom vil gjøre underverker i så måte. Selv benytter jeg kun tegnebrett (Intuos3 A4) når jeg redigerer bilder i Photoshop, og et brett av denne typen er en glede å bruke. Man kan også få kjøpt flere penner og Airbrush til disse brettene.
Perfecto!

Bilde 24

Linje

Have Fun!

Signature

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.