Riktige anførselstegn i Word

msword_logo

Mange ønsker å bruke de gamle gode « og » når de trykker tastekombinasjonen «SHIFT + 2». Man kan selvsagt bruke menyvalget for å legge til symbolene og man kan også tilordne egne hurtigtaster til disse to symbolene, men her er en litt smartere måte å gjøre det på.

Det vil skal gjøre er å registrere en ny makro i Word og tilordne denne en tastekombinasjon: «CTRL + SHIFT + 2». Når vi trykker denne kombinasjonen blir begge anførselstegnene satt inn, og innsettingspunktet flyttes inn mellom disse slik at det bare er å begynne å skrive.

Først velger vi å registrere en ny makro. Dette velger vi fra «Verktøy»- menyen.

20061206_quotemark_01.jpg

I dialogboksen som kommer opp skriver vi inn det navnet vi ønsker å gi makroen, og vi kan også velge om denne makroen skal gjelde for kun dette dokumentet, eller om den skal legges inn i normal- malen. Deretter trykker vi på knappen «Tastatur» for å tilordne makroen en tastekombinasjon.

20061206_quotemark_02.jpg

Vi klikker i feltet for ny hurtigtast og trykker den tastekombinasjonen vi ønsker. Jeg har her valgt «CTRL + SHIFT + 2″. Men vent litt, i tekstboksen står det bare Ctrl+». Dette er fordi når man trykker «SHIFT + 2», så får man «. Kombinasjonen er riktig. Trykk på knappen «Tilordne» for å legge denne tastekombinasjonen inn i systemet.

20061206_quotemark_03.jpg

Vi ser at tastekombinasjonen blir flyttet fra tekstboksen til boksen for gjeldende tast. Trykk «Lukk»

20061206_quotemark_04.jpg

Etter at vi trykket «Lukk» starter opptaket av makroen, og alt vi nå gjør blir «tatt opp» og vil legges inn i makroen. Det er viktig å huske dette slik at vi ikke gjør andre ting enn det som skal være med i makroen. Velg «Symbol» fra menyvalget «Sett inn».

20061206_quotemark_07.jpg

Dialogboksen for symbol kommer opp og vi velger «normal tekst» fra nedtrekksfeltet for skrift. Deretter blar vi oss nedover til vi finner symbolene for anførselstegn. Klikk på «venstre anførselstegn» og deretter knappen «Sett inn». Alternativt kan man dobbelklikke på symbolet. Deretter gjør vi det samme med «høyre anførselstegn». Legg merke til at begge symbolene er lagt inn i dokumentet. Hvis du ikke ser dette betyr det at dialogboksen ligger over og skjuler innsettingspunktet i dokumentet. Da er det bare å flytte den. Når vi har satt inn begge symbolene lukker vi dialogboksen.

20061206_quotemark_06.jpg

Før vi stopper opptaket trykker vi piltast til venstre en gang. Dette gjør at innsettingspunktet flyttes mellom anførselstegnene og vi vil da slippe å gjøre det manuelt i ettertid. Trykk deretter på stopp- knappen på verktøylinjen for makro- opptaket.

20061206_quotemark_07.jpg

Nå er makroen klar og hver gang du nå trykker tastekombinasjonen «CTRL + SHIFT + 2» vil du få de to tegnene « og ».

Have Fun!

Sign

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.