Lage et filmnegativ ved hjelp av Photoshop

Med denne fremgangsmåten kan man lage et filmnegativ som man igjen kan bruke som rammer for presentasjon av bilder på f.eks. web’en.

Siden det er mange veier å gå for å utføre en arbeidsprosess i Photoshop

har jeg lagt opp arbeidet her slik at man får gått gjennom flere måter å

komme frem til samme resultat.Under her ser du hvordan negativet vårt

ser ut når det er ferdig.Siden veldig mange bruker Windows, har jeg valgt å bruke disse

tastekombinasjonene i artikkelen. Bruker du Mac, er det bare å bytte ut

alle «ALT»- tastebeskrivelsene med «OPTION»- tasten og alle

«CTRL»- tastebeskrivelsene med «COMMAND»- tasten.


Vi starter med å lage et nytt dokument.

Velg 640 piksler i bredde og 250 piksler i høyde.


Vi lager et nytt lag ved å klikke på «New Layer» i lagpaletten. Hvis vi holder inne «ALT»- tasten mens vi klikker får vi opp en dialogboks og kan gi laget navn. Glemte vi å holde inne ALT- tasten er ikke det så farlig. Vi dobbelklikker på navnet til laget og får dermed muligheten for å skrive inn et navn. Bekreft ved å trykke «Enter».

Vi skal gå igang med å lage filmrutene.Velg markeringsverktøyet fra verktøyboksen og klikk deretter i «Style»- valget i «Options Bar» og velg «Fixed Size». Den finner du rett under menylinjen. Hvis ikke «Options Bar» vises, klikk på menyvalget ‘Window’ > ‘Option’.Skriv deretter inn 143 piksler for bredde og 95 piksler for høyde i feltene som i figuren under.Hvis du har valgt piksler som måleenhet er det ikke nødvendig å skrive px etter tallene. Har du f.eks. cm som måleenhet kan du overstyre ved å skrive px etter tallene. Bruk tabulator for å flytte mellom feltene.Måleenheten kan du lett endre ved å høyreklikke på linjalen og velge en annen enhet enn den som er avkrysset.Vises ikke linjalen, sier du? Klikk på menyvalget

‘View’ > ‘Rulers’


Lag en markering slik jeg her har gjort. Husk at når du lager markeringen kan du flytte den rundt før du slipper museknappen hvis du trykker inn mellomromstasten.Når du har plassert markeringen der du vil ha den, slipper du bare mellomromstasten og deretter musknappen.Velg deretter ‘Edit’ > ‘Fill’, og velg sort fra nedtrekksfeltet.Alternativt kan man bruke hurtigtaster for å fylle en markering med forgrunn eller bakgrunnsfargen.Trykk D på tastaturet for å sette forgrunn og bakgrunnsfargene til sort og hvitt. Deretter trykker du «ALT» + «BACKSPACE» for å fylle markeringen med sort.

Nå kan vi velge å lage de andre filmrutene på forskjellige måter. Her er metode nummer 1.Lag et nytt lag på samme måte som tidligere. Jeg har her kalt den for filmrute 2.Sørg for at markeringsverktøyet fortsatt er aktivt, og beveg markøren inn i markeringen. Klikk og dra markeringen til høyre. For å holde den på en rett linje trykker du inn «SHIFT»- tasten mens du drar markeringen. Slipp den når den er kommet litt forbi den første. Se figuren under.

Fyll så denne markeringen også med sort.

Den tredje filmruten lager vi ved å dra laget med filmrute 2 ned til ikonet for «nytt lag» i lagpaletten. Den vil automatisk få navnet «Filmrute 2 copy». Dobbelklikk i navnet for å endre det. Siden den filmruten vi kopierte allerede var sort, trenger vi ikke fylle denne nye.Alternativt kan vi trykke «CTRL»+ J på tastaturet for å kopiere laget.Lag så en fjerde filmrute ved å bruke en av de beskrevne metodene. Når vi er ferdig, har vi en lagpalett som ser ut som figuren under.

Slå sammen alle filmrutelagene ved å velge

‘Layer’ > ‘Merge Down’. Vi kan også bruke tastekombinasjonen

«CTRL» + E.Det er viktig at vi står i det øverste laget når vi skal slå sammen to lag.


Opprett et nytt lag og gi det navnet «Hull». Her skal vi lage hullene som går i kanten på negativet.Igjen er det en mengde fremgangsmåter for å lage disse hullene, men vi skal ta for oss en litt morsom metode som også gjør at vi blir litt bedre kjent med malepenselen. (Brush Tool).

Høyreklikk på «Marquee Tool» i verktøyboksen. Du får nå en hurtigmeny. Velg «Single Row Marquee Tool».

Klikk i bildet litt ovenfor filmrutene. Du har nå fått en liten markering som strekker seg over hele bildet i horisontal retning.Nå skal vi gjøre om denne markeringen til en «Work Path».

Klikk på «Paths»- fanen i lagpaletten, og deretter på ikonet for å lage en «Work Path» av markeringen. Når du beveger markøren over ikonet får du opp et skjermtips som sier: «Make work path from selection»Vi trenger ikke gi denne noe nytt navn. Vi skal kvitte oss med den når vi ikke har bruk for den lenger.Vi skal gjøre endringer i måten en pensel lager streker.

Klikk på «Brush Tool» på verktøypaletten. Vi ser at «Options Bar» har endret utseende igjen, og nå har vi en del valg der som har med penselen å gjøre.Klikk på nedtrekkspila for Brush og velg en pensel. Som vi ser av figuren under har vi her valgt en hard pensel på 19 piksler.
Helt til høyre på samme rekke som «Options Bar» har vi en fane som sier «Brushes». Når vi klikker i den så får vi en nedtrekksmeny som i figuren under. Klikk på «Brush Tip Shape» til venstre i nedtrekksmenyen og skriv inn verdiene som vi her har gjort for «Angle», «Roundness» og «Spacing».

Nå begynner det som er virkelig morsomt. Vi skal lage disse hullene. Øverst i høyre hjørne på «Path»- paletten har vi en liten sirkel med en trekant. Klikker vi på den får vi opp en hurtigmeny. Velg «Stroke Path» fra denne menyen.Etter det kommer det opp en liten dialogboks. Pensel vil allerede være valgt fra nedtrekksmenyen. Klikk «OK».
Nå skal vi ha fått en del «hull» som følger filmrutene horsisontalt, men de ser ikke særlig troverdig ut ennå. Dette må vi rette på.Slett «Work Path» ved å dra den til papirkurven nederst i «Path»- paletten. Du kan også klikke i papirkurven og bekrefte valget som kommer opp.Liker du ikke disse dialogboksenen som dukker opp og spør om alt mulig? Hold inne «ALT»- tasten mens du klikker på papirkurven.

Klikk på «Layers»- fanen for å få frem lagpaletten igjen.Siden vi valgte et markeringsverktøy tidligere må vi velge det rektangulære markeringsverktøyet ved å høyreklikke på «Marquee Tool» i verktøyboksen og deretter klikke på «Rectangular Marquee Tool». Merk at hurtigtasten for dette verktøyet er «M».Lag så en markering som dekker mesteparten av de ovale hullene vi lagde. Se figuren til venstre. For å kunne fjerne det som er over og under markeringen, må vi invertere den. Klikk på menyvalget ‘Select’ > ‘Inverse’, eller bruk tastekombinasjonen «CTRL» + «SHIFT» + I.Trykk deretter «Delete» på tastaturet. Nå har vi fått hull som ser litt mer riktige ut. Vi trenger å presse de litt sammen slik at de stikker bare litt utenfor filmrutene. Trykk «CTRL» + T på tastaturet for å få opp «Free Transform Tool». Ta tak i de små håndtakene på siden av markeringen og flytt innover mot filmrutene på hver side. Trykk «Enter» når du er fornøyd med transformeringen.Trykk «CTRL» + J for å duplisere dette laget.Flytt det nye laget under filmrutene. Hvis du velger «Move Tool» fra verktøyboksen kan du flytte laget med piltastene på tastaturet. Går det for sakte, sier du? Hold inne «SHIFT»- tasten mens du bruker piltastene, og du flytter laget 10 piksler i slengen i stedet for 1 piksel.

Nå skal vi ha fått noe som begynner å ligne litt på et negativ.I bildet til venstre har jeg fylt på med litt tekst. Her kan man jo kopiere hva som står på en ordentlig film, både strekkoder og tekst. Jeg har nøyd meg med filmnavn og nummer på rutene.Til slutt velger vi «Crop Tool» fra verktøyboksen og lager markeringen rundt filmruter, hull og tekst. Trykk «Enter» eller dobbelklikk inne i markeringen for å bekrefte beskjæringen.Til slutt slår vi sammen alle lagene. Velg ‘Layer’ > ‘Flatten Image’. Deretter velger vi ‘Image’ > ‘Adjustments’ > ‘Invert’ eller trykker «CTRL» + I for å invertere hele bildet.

Vi har nå fått et negativ som vi kan bruke som ramme, eller bildeholder om du vil. Husk å lagre mesterverket.Have Fun.

Paul Konradsenpaul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.