Svare paÌŠ e-postmelding med eller uten tekst

tigerlogo
Når man svarer på en e-post blir det som stod i meldingen tatt med i svaret. Om originalmeldingen skal være med eller ikke kan man selvsagt sette opp i «Preferences», men det er en god regel å ha denne med siden kommunikasjonens historikk da alltid følger med e-posten og dermed kan man enkelt og greit gå tilbake og lese hva som har vært skrevet tidligere. Noen ganger derimot, ønsker man kun at enkelte deler av originalmeldingen skal være med.

Dermed er det å gå igang med klipping og liming for å få e-posten man svarer eller videresender til å se ut som man ønsker. Spesielt ved videresendinger kan det være ønskelig å kun ta med selve meldingen og ikke hele rekken med e-postadresser som er listet opp nedenfor meldingen.

Her er et lite tips:

Før du klikker på «Svar» eller «Videresend», markerer du kun den teksten du ønsker skal være med i e-posten du skal sende, og trykker deretter på «Svar» eller «Videresend». E-posten opprettes nå med kun den teksten du hadde markert som meldingsinnhold.

Dette fungerer fra Apple’s egen «Mail», «Microsoft Entourage» og «Powermail». Funksjonen fungerer ikke i Eudora.

Sign

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.