Loupe i Aperture 1.5

I den nye versjonen av Aperture er «Loupe» endret mye. Det som er mest iøynefallende er muligheten til å velge «Centered Loupe». Denne versjonen av «Loupe» er helt uavhengig av muspekeren og man kan da flytte «Loupe» til siden og man kan utføre diverse funksjoner med muspekeren uten at «Loupe» følger med.

Videre kan man også velge om «Loupe» skal fokusere etter hva som er under «Loupe» eller hva som er under muspekeren. Dette gjøres enkelt ved å høyreklikke direkte på «Loupe». Det er også enklere å endre størrelsen på «loupe». Når den er som «Centered Loupe» kan man bare ta tak i nedre høyre hjørne og justere størrelsen. I samme område finner man også en nedtrekkspil hvor man kan velge forstørrelsesgrad fra 100% til 1600%.

Centered Loupe

Hvis man bruker «Centered Loupe» kan man raskt få den til å «komme til» muspekeren ved å holde inne < i ett sekund. Det samme kan man få til når "Loupe" ikke er "Centered", men da må man velge å løsrive "Loupe" fra muspekeren først. Dette kan man gjøre ved å høyreklikke på "Loupe", eller man kan bruke hurtigtastkombinasjonen: SHIFT + <.

Når man bruker «Centered Loupe» kan man zoome ut i «Loupe» ved å bevege markøren inn i den og holde inne OPTION- tasten. Når man slipper OPT, vil «Loupe» zoome inn i bildet igjen.

Når det gjelder hurtigtastkombinasjonene så er det slik at ikke alle kombinasjonene som står i brukermanualen eller i Reference Chart fungerer med det norske tastaturoppsettet. Derfor har vi laget et dokument som viser forskjellene. De hurtigtastkombinasjonene som ikke er oppført der er de samme enten det er norsk eller US tastaturoppsett.

Mange tastatursnarveier kan man aktivere ved både å bruke den alfanumeriske delen av tastaturet eller ved å bruke den numeriske delen.

Eksempel:

For å øke størrelsen på «Loupe» kan man på den alfanumeriske delen av tastaturet benytte tastaturkombinasjonen; «SHIFT + OPTION + ´«, og for å minske størrelsen kan man benytte tastaturkombinasjonen; «SHIFT + OPTION + +«
Samme resultat får man på den numeriske delen av tastaturet ved å benytte «SHIFT + OPTION + +» for å øke størrelsen på «Loupe», og «SHIFT + OPTION + » for å minske størrelsen. Forvirrende, ikke sant? Selv foretrekker jeg det numeriske tastaturet (hvis jeg benytter tastaturet) siden + øker og – minsker størrelsen. Det blir mer logisk slik. Jeg skrev; «Hvis jeg benytter tastaturet». Jeg skal lage en liten gjennomgang med bruk av Shuttle Express og Shuttle Pro sammen med Aperture, og legge den ut her om ikke alt for lenge.
For å øke forstørrelsesgraden bruker man nesten samme tastatursnarveier både på den alfanumeriske og den numeriske delen av tastaturet. Eneste forskjellen er at man bytter ut OPTION med CMD.

Hvis man vil ha fargeverdiene for RGB i «Loupe», kan man benytte tastaturkombinasjonen; SHIFT + OPTION + <.

Ennå ikke fått nok?

Her er et supertips:

Hvis man av en eller annen merkelig grunn ikke skulle være fornøyd med 1600% forstørrelse kan man benytte OSX egen forstørrelsesfunksjon. Trykk tastekombinasjonen: «OPTION + CMD + +«. Ved gjentatte trykk på + tasten øker forstørrelsen. Denne funksjonen fungerer ikke bare på bilder, men gjelder hele skjermbildet, menyer osv. i alle programmer.

Hvis man vil sette en fast forstørrelsesgrad kan man endre dette i «Systemvalg».

Systemvalg

Etter at du er kommet inn i Systemvalg, slår du på Zoom, og deretter klikker på knappen for «Valg…»

Særlige behov 1

Som du ser av illustrasjonen under, så kan du sette forstørrelsen opp til hele 20x.

Sælige behov 2

Signatur

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.