Veksle mellom nettleservinduer

Logo Tiger OSX

Har du noen gang hatt oppe to Safari- vinduer oppe samtidig og ønsket å åpne samme URL i det andre vinduet? En vanlig fremgangsmåte er å kopiere web- adressen og lime den inn i en ny arkfane i det andre vinduet.

Her følger en smartere og mer elegant måte å gjøre dette på:

Hvis du tar tak i ikonet helt til venstre i adressefeltet i websiden du ønsker å flytte, kan du dra ikonet over til det andre vinduet og slippe den i et tomt felt der de andre arkfanene er. Slipper du det over en arkfane i det nye vinduet, vil webadressen som var aktiv i den fanen bli byttet ut med den du flyttet over.

Dette fungerer også i Firefox, og da har vi i tillegg flere muligheter;

I Firefox kan du ta tak i selve arkfanen med websiden du ønsker å flytte, og du kan dra denne over til det andre vinduet og slippe den i et tomt felt der de andre arkfanene er. Du kan også her bevege markøren helt til venstre i adressefeltet, ta tak i ikonet og flytte dette over til det andre vinduet. Også her må du slippe det i et tomt felt i rekken av arkfaner. Slipper du det over en arkfane, vil webadressen som var aktiv i den fanen bli byttet ut med den du flyttet over.

Dette blir bare bedre og bedre:

Hvis du er som meg, og har flere nettleservinduer oppe samtidig med både Safari og Firefox, kan du flytte over arkfaner som du ønsker mellom disse to nettleserne. Merk at du kan ta tak i en arkfane i Firefox og slippe den over arkfanefeltet i Safari, men fra Safari må du ta tak i ikonet i adressefeltet og flytte dette over.

Elegant, ikke sant?

Sign

Paul Konradsen paul@parakon.no

Kommentarer ikke tilgjengelig.