Arkiv for februar, 2008

Lagmaske i Photoshop Elements


Jeg har fått flere spørsmål om både hvorfor og hvordan det er mulig å benytte et justeringslag i Photoshop Elements som en simulering til vanlig lagmaske når funksjonen lagmaske ikke finnes. Jeg skal her prøve å forklare hva som egentlig skjer i lagpaletten når vi velger denne teknikken.

(mer…)

Fjerne slagskygge – Part 2

Her er en variant av forrige gjennomgang, og denne gangen skal vi benytte Photoshop Elements 5.0. Som kjent så har vi ikke muligheten til å legge til lagmasker i Photoshop Elements. Det betyr allikevel at vi ikke kan benytte slike, men det kreves at vi gjør en liten omvei for å få dette til. Vi skal her se på hvordan vi fjerner skyggen man ofte får bak en person når vedkommende er fotografert mot en bakgrunn som ikke er så altfor langt unna, og med blits påmontert kameraet og da gjerne pekende rett mot personen som fotograferes.

(mer…)

Fjerne slagskygge – Part 1

Dette er en «Down & Dirty» gjennomgang for hvordan man kan fjerne skygge man får bak et objekt hvis ikke f.eks. bakgrunnen også er lyssatt.
(mer…)