Arkiv for mars, 2006

Lagmaske i Photoshop Elements 4.0

Et av de viktigste verktøyene og en av de viktigste funksjonene i Photoshop; «Curves» og «Layer Mask» er i utgangspunktet ikke tilgjengelig i Photoshop Elements. (Kurveverktøyet kan man kjøpe som plug-in, men da som justeringslag ‘Adjustment Layer’).

Her er en teknikk vi kan benytte for å få muligheten til allikevel å jobbe medlagmasker i Photoshop Elements. Vi skal justere et opptak i to omganger ogkombinere disse slik at vi får et resultat som er akseptabelt. Til dette skal vi altså bruke lagmasker selv om de ikke finnes i Photoshop Elements.Under ser vi opptaket til venstre slik det er justert med stort sett kunstandardinstillingene i Adobe Camera Raw. Til høyre det ferdige resultatet etter litt jobbing i Photohsop Elements.Takk til Thomas Hopland som har stilt bildet til disposisjon for denne gjennomgangen.

(mer…)