Arkiv for 'Photoshop Elements'

Kombinere farge og sort / hvitt

Aller først; takk til Stian Didriksen som har stilt sitt bilde til disposisjon for denne gjennomgangen.

Jeg har tidligere laget flere gjennomganger når det gjelder å kombinere farge og sort / hvitt i et bilde slik at enkelte deler av bildet er i gråtoner mens andre deler av bildet er i farger. Grunnen til at jeg nå lager ennå en er at det aktuelle bildet formelig skriker etter å bli benyttet med en teknikk hvor vi overhodet ikke trenger å male i masken med pensel. La oss se hvordan dette henger sammen.

(mer…)

Lagmaske i Photoshop Elements


Jeg har fått flere spørsmål om både hvorfor og hvordan det er mulig å benytte et justeringslag i Photoshop Elements som en simulering til vanlig lagmaske når funksjonen lagmaske ikke finnes. Jeg skal her prøve å forklare hva som egentlig skjer i lagpaletten når vi velger denne teknikken.

(mer…)

Fjerne slagskygge – Part 2

Her er en variant av forrige gjennomgang, og denne gangen skal vi benytte Photoshop Elements 5.0. Som kjent så har vi ikke muligheten til å legge til lagmasker i Photoshop Elements. Det betyr allikevel at vi ikke kan benytte slike, men det kreves at vi gjør en liten omvei for å få dette til. Vi skal her se på hvordan vi fjerner skyggen man ofte får bak en person når vedkommende er fotografert mot en bakgrunn som ikke er så altfor langt unna, og med blits påmontert kameraet og da gjerne pekende rett mot personen som fotograferes.

(mer…)

Lagmaske i Photoshop Elements 4.0

Et av de viktigste verktøyene og en av de viktigste funksjonene i Photoshop; «Curves» og «Layer Mask» er i utgangspunktet ikke tilgjengelig i Photoshop Elements. (Kurveverktøyet kan man kjøpe som plug-in, men da som justeringslag ‘Adjustment Layer’).

Her er en teknikk vi kan benytte for å få muligheten til allikevel å jobbe medlagmasker i Photoshop Elements. Vi skal justere et opptak i to omganger ogkombinere disse slik at vi får et resultat som er akseptabelt. Til dette skal vi altså bruke lagmasker selv om de ikke finnes i Photoshop Elements.Under ser vi opptaket til venstre slik det er justert med stort sett kunstandardinstillingene i Adobe Camera Raw. Til høyre det ferdige resultatet etter litt jobbing i Photohsop Elements.Takk til Thomas Hopland som har stilt bildet til disposisjon for denne gjennomgangen.

(mer…)